Nieuwegein, winkelkarrengein

In Nieuwegein hebben we de luxe dat bijna overal binnen een straal van 750 meter een winkel is te vinden om je eten te kopen. Er zijn landen waar je dagen moet lopen voor water, laat staan dat je daar een winkelwagen vindt! Rijdend door Nieuwegein bemerken we al snel dat we hier te maken hebben met een nieuwe soort vervuiling, de verdwaalde winkelwagen!

De hoofdredacteur van De Digitale Stad reed vandaag eens door Nieuwegein en maakte verschillende foto’s: -1, -2, -3, -4, -5 en -6. In en gesprek met een ondernemer bemerkte we al snel dat hij niets kan doen tegen de verdwaalde winkelwagens. De piek vervangen voor een vijfgulden stuk lukt ook niet en kost het hem jaarlijks per winkel fl. 5.000,00. Het meest erge is dat de ondernemer aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die een winkelwagen kan aanrichten.

“Het is allemaal een mentaliteits- en bewustzijnskwestie en zo zie je de meeste karretjes rond het Nijpelsplantsoen” aldus de ondernemer.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk