Nieuwegein voornemens om zes nieuwe gemeentelijke monumenten aan te wijzen

In de afgelopen 50 jaar is Nieuwegein veranderd van agrarisch dorp Jutphaas en scheepvaart dorp Vreeswijk naar een stad met hoogbouw, vele woonwijken en bedrijventerreinen. Gelukkig is de historie van Nieuwegein op veel plekken nog aanwezig. Een aantal van die plekken is beschermd met een monumentenstatus, zoals Buitenplaats Rijnhuizen, de Beatrixsluis en de Jutphaas en Vreeswijk.

Het college heeft in een voorlopig besluit zes nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Wethouder Martijn Stekelenburg:

Wethouder Martijn Stekelenburg: “Met het voornemen om deze zes panden als monument aan te wijzen zetten we een belangrijke stap om onze geschiedenis te beschermen. De aantrekkelijkheid van onze stad wordt in hoge mate bepaald door de aanwezigheid van haar historie.”

Het college maakt met dit voorlopige besluit gebruik van zijn bevoegdheid om zelf cultuurhistorische gebieden in Nieuwegein te beschermen als gemeentelijk monument. Daarmee wordt de lijst met gemeentelijke monumenten van 37 adressen mogelijk uitgebreid met de volgende panden en erven:

• Het voormalige sluiswachtershuisje aan Raadhuisplein 9;
• De historische boerderij aan Overeindseweg 27;
• Het woon-winkelpand aan Dorpsstraat 34;
• Het agrarische erfje Vreeswijksestraatweg 9;
• Het schoolgebouw aan Julianaweg 28;
• Het schoolgebouw aan Prins Hendriklaan 27.

Dhr. Sjaak Slokkers (foto hieronder) is eigenaar van het voormalig sluiswachtershuisje in Vreeswijk “Ik heb dit huisje gekocht van de gemeente Utrecht. De sluis en het huisje waren destijds eigendom van Utrecht. Ik kan mij nog herinneren dat in mijn kindertijd er een politiepost en een gevangenis in zaten. Dit huisje heeft een rijke geschiedenis. Ik vind het daarom een goede zaak dat dit huisje een gemeentelijk monument wordt.”

Meer over het voormalig sluiswachtershuisje
Dit voormalig sluiswachtershuisje hoorde bij det Oude Sluiscomplex. Het is in opdracht van het gemeentebestuur van Utrecht gebouwd in 1915. Een verbouwing is onbekend uit 1929. In het verleden heeft het onder meer dienst gedaan als arrestantencel. Tegenwoordig is het gebouwtje in gebruik als herenkapsalon.

Het vrijstaande éénlaagse huisje is gelegen naast de Molenbrug. In de drie bakstenen gevels, die zicht hebben op de sluis, zijn enkelvoudige vensters geplaatst en draaivensters met hoedenverdeling. De twee vensters op de zuid- en westhoek zijn, voor het zicht van de sluiswachter, groter van formaat. In de gevel aan het Raadhuisplein zijn twee deuren aangebracht, waarvan één met bovenlicht, en twee kleine hooggeplaatste vensters. Aan de zuidgevel hangt een kastje voor de reddingsboei.

Het samengestelde dak bestaat uit een plat dakgedeelte en een zadeldak, bedekt met asbest singles, wen wordt beëindigd door een gootlijst op klossen.

Officiële procedure start
De officiële procedure om de monumenten aan te wijzen is gestart. Dat betekent dat zienswijzen kunnen indienen en de monumentencommissie een advies geeft. De eigenaren (waaronder de gemeente zelf) zijn op de hoogte gebracht. Belanghebbenden hebben tot 14 januari 2018 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de voorgenomen aanwijzing. Dat kan via gemeente@nieuwegein.nl.

One thought on “Nieuwegein voornemens om zes nieuwe gemeentelijke monumenten aan te wijzen

  1. Annemiek

    Vroeger (tot ca. 1975) was dit het plaatselijke politiebureau van Rijkspolitie, post Vreeswijk.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk