Nieuwegein moet in 2025 minimaal 364 asielzoekers opvangen

De gemeente Nieuwegein moet in het kader van de Spreidingswet in 2025 opvang bieden aan 364 asielzoekers. Dit is het gevolg van de onlangs aangenomen Spreidingswet door de Eerste Kamer. Deze wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijk over het land worden verdeeld. Donderdag 1 febrauri hoort de gemeente Nieuwegein, en alle andere gemeenten in Nederland, het aantal asielzoekers die zij moeten onderbrengen. Dat zijn er dus voor Nieuwegein 364 volgens de rekensom die de wet hanteert.

In Nederland is een tekort aan 96.000 plekken. Deze worden dus komend jaar door de overheid aangewezen als de gemeente niet zelf actie onderneemt. De aantallen zijn gemaakt op basis van inwonertal en hoe rijk de gemeente is. ‘2024 wordt een overgangsjaar op weg naar meer stabiliteit’ volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na het aannemen van de Spreidingswet.

De gemeenten moeten nu het bekend is hoeveel asielzoekers zij binnen hun gemeentegrenzen moeten onderbrengen, in onderhandeling met de provincie. Zo kunnen sommige gemeenten bijvoorbeeld zeggen meer asielzoekers te willen opvangen als een buurgemeente dan huizen voor statushouders beschikbaar stelt. Deze ‘uitruil’ kunnen ze dan onderling bespreken. Hiervoor krijgen ze tot 1 november de tijd. Daarna dienen de commissarissen van de Koning hun provinciale plannen in. Dan wordt de balans opgemaakt. Uiteindelijk neemt de staatsecretaris uiterlijk 31 december 2024 het verdeelbesluit op basis van de ingediende plannen.

In het meest uiterste geval kunnen gemeenten via dit verdeelbesluit gedwongen worden plekken te realiseren, maar dat is een uiterste middel. Gemeenten die voor 1 november locaties voor meer dan 100 personen en voor langer dan 5 jaar melden, krijgen een bonus.

AZC Newtonbaan
Nieuwegein neemt al een voorschot op de Spreidingswet. Zo is zij voornemens het pand aan de Newtonbaan 3 en 4 ter beschikking te stellen aan het COA. Hier moeten vanaf de tweede helft van 2024 maximaal 112 vluchtelingen worden opgevangen. De omwonenden zijn fel tegen de komst van deze asielzoekers en zijn in opstand gekomen tegen het onderbrengen van de asielzoekers in hun wijk. Hierover hebben zij eind 2023 een brief gestuurd aan de burgemeester.

Opvang asielzoekers aan de Vredebestlaan
Ook de bewoners aan de Vredebestlaan in de wijk Jutphaas/Wijkersloot zijn tegen de komst van asielzoekers in hun wijk. De gemeente Nieuwegein wil op de plek van het oude pand van de Kledingbank (voorheen een school) een ‘Inn Between’ bouwen waar verschillende groepen mensen, zoals jongeren met een lichte hulpvraag, samen met statushouders en inwoners van Nieuwegein ondersteuning kan worden geboden.

Bedreiging wethouder Marieke Schouten
Wethouder Marieke Schouten (GroenLinks) heeft 18 januari dit jaar aangifte gedaan wegens bedreiging en intimidatie. De bedreiging was anoniem gedaan op het huisadres van de wethouder en houdt verband met de verkenning van de Inn Between aan de Vredebestlaan in Jutphaas/Wijkersloot.

3 thoughts on “Nieuwegein moet in 2025 minimaal 364 asielzoekers opvangen

 1. Piet van der Linde

  “De gemeente Nieuwegein wil op de plek van het oude pand van de Kledingbank (voorheen een school) een ‘Inn Between’ bouwen waar verschillende groepen mensen, zoals jongeren met een lichte hulpvraag, samen met statushouders en inwoners van Nieuwegein ondersteuning kan worden geboden”. Met de jongeren gaat het in Utrecht en omstreken landelijk gezien slecht!! Dus wat gaan die intelligente en hoogopgeleide bestuurders bedenken? Ze gaan jongeren met een lichte hulpvraag combineren met onder meer oorlogsgetraumatiseerde asielzoekers. Elk beetje socioloog kan bedenken dat dit leidt tot jongeren met een zware hulpvraag. Waar is het verstand gebleven?

 2. Piet van der Linde

  “De gemeente Nieuwegein wil op de plek van het oude pand van de Kledingbank (voorheen een school) een ‘Inn Between’ bouwen waar verschillende groepen mensen, zoals jongeren met een lichte hulpvraag, samen met statushouders en inwoners van Nieuwegein ondersteuning kan worden geboden”.

  Met de jongeren gaat het in Utrecht en omstreken landelijk gezien slecht. Dus wat gaan die intelligente en hoogopgeleide bestuurders bedenken? Ze gaan jongeren met een lichte hulpvraag combineren met onder meer oorlogsgetraumatiseerde asielzoekers. Elk beetje socioloog kan bedenken dat dit leidt tot jongeren met een zware hulpvraag. Waar is het verstand gebleven?

 3. E. Akkerman

  Als psycholoog ben ik het volkomen eens met de kritiek van P. v.d. Linde op het gemeentelijk plan om opvang van asielzoekers te combineren met opvang voor jongeren met ‘lichte’ hulpvraag. Vooral de cultuurverschillen zullen verergerend werken op de reeds aanwezige individuele problematieken. Het plan lijkt me ingegeven vanuit bezuinigingsoverwegingen maar zal in de praktijk juist tot veel hogere kosten gaan leiden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk