Nieuwe Wmo-verordening van kracht

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft woensdag 29 februari de nieuwe Wmo-verordening vastgesteld. Deze nieuwe verordening is nodig om invulling te geven aan een veranderende werkwijze. Een ‘gekantelde’ aanpak waarbij behoefte aan ondersteuning van inwoners met een beperking niet langer aanbod- en claimgericht kan zijn, maar waarbij de gemeente een gesprek voert om de vraag te verhelderen en te zoeken naar passende ondersteuning. Het zoeken naar een oplossing voor belemmeringen die inwoners met een beperking ervaren, is de taak van de gemeente vanuit de Wmo, ook wel de compensatieplicht genoemd.

Waar het bij de compensatieplicht van gemeenten om gaat, is het stimuleren van zelfredzaamheid van inwoners en deelname aan de maatschappij (participatie). Met de nieuwe verordening wil de gemeente ook bereiken dat voorzieningen die noodzakelijk zijn om mensen met een beperking te compenseren ook op langere termijn in stand gehouden kunnen worden. De ‘gekantelde’ verordening doet daarmee meer recht aan de eigenlijke doelen van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en maatschappelijke en financiële ontwikkelingen.

Met de nieuwe verordening verandert het recht op een voorziening voor inwoners in een recht op compensatie. De gekantelde Wmo-verordening gaat uit van een actieve rol van de inwoner: wat kan iemand zelf, op eigen kracht, met inzet van zijn sociale netwerk of algemene of collectieve voorzieningen (zoals boodschappen- en maaltijdservice, regiotaxi en hulp van vrijwilligers). Pas daarna wordt gekeken of er een individuele voorziening verstrekt moet worden. Resultaatgerichtheid en maatwerk staan centraal in de werkwijze van de gemeente. Het oplossen van individuele belemmeringen met eigen mogelijkheden of collectieve voorzieningen is het uitgangspunt en niet op voorhand het verstrekken van een individuele voorziening.

Een nieuwe regel binnen de nieuwe verordening is dat de gemeente een eigen bijdrage gaat vragen voor individuele voorzieningen. Dit geldt voor woonvoorzieningen zoals een traplift, tillift of douchstoel, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel of driewielfiets. Alleen rolstoelen vallen buiten deze regeling. Tot op heden rekende de gemeente alleen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden. Inwoners die in de toekomst een beroep doen op de Wmo krijgen direct na publicatie van de nieuwe verordening met de nieuwe regels te maken. Voor mensen die op dit moment al Wmo-client zijn, geldt een zogenoemde overgangstermijn van zes maanden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren