Meten is weten

Samen met bewoners en René Verbrugge als deskundige op pad.
"Meten is weten" is weliswaar een plattitude, maar daarom is het nog geen onaangenaam of overbodig tijdverdrijf. Dit gold zeker op woensdag-middag 18 oktober toen met een van Milieu Defensie geleend apparaat de luchtkwaliteit gemeten werd op de rotonde Noordstede – Batauweg.
Een aantal omwonenden, was benieuwd naar de uitkomsten van de meting van het fijn-stof-gehalte van de buitenlucht bij deze drukke rotonde. Uit berekeningen (op basis van de verkeersstromen) en uit eerdere metingen was al bekend dat de wettelijke normen voor luchtkwaliteit op bijna de hele Batauweg overschreden worden, maar weinig Nieuwegeiners hadden nog ‘live’ een meting meegemaakt. Op ongeveer 5 meter van de wegas, bij droog weer, een lichte wind uit het zuiden en een grote verkeersdrukte (avondspits) werd een waarde van 56 microgram fijn stof per m3 lucht gemeten. Dit is ruim boven de wettelijke norm van 40 microgram (jaargemiddelde), maar was gezien het weer en tijdstip wel te verwachten.
Interessant waren ook de ervaringen van de omwonenden :
Door het verwijderen van veel bomen langs de Batauweg, maar ook in de parkjes in de wijk is duidelijk merkbaar meer last van geluidhinder en van vuil-neerslag ontstaan.
De recente metingen van de luchtkwaliteit door de gemeente langs de Batauweg hebben onder vreemde omstandigheden plaatsgevonden : 10 meter van de wegas, in windschaduw van gebouwen en onder het bladerdak van grote bomen.
Deze ervaringen verdienen opvolging.
– Het verwijderen van bomen is gezien hun luchtfilterende en geluidwerende werking eigenlijk ongewenst. De gemeente heeft toch niet goed nagedacht over de effecten van het bomenkapplan.- Het geruststellende rapport naar aanleiding van gemeentelijke metingen langs de Batauweg zou eens kritisch bekeken moeten worden op kwaliteit. Wij vragen ons af of het geheel conform de wettelijke voorschriften is uitgevoerd

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren