Luchtkwaliteit voldoet ruimschoots aan normen in Nieuwegein

Nieuwegein houdt al een aantal jaren de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten via luchtkwaliteitskaarten. De luchtkwaliteit in Nieuwegein is de afgelopen tien jaar sterk verbeterd en voldoet ook nu ruimschoots aan normen van de Wet milieubeheer. De hoogst berekende concentraties liggen 10% onder de milieunorm. De nieuwe luchtkwaliteitskaarten zijn beschikbaar via de gemeentelijke website.

De luchtkwaliteit wordt berekend op basis van verschillende bronnen, zoals wegverkeer, industrie en scheepsverkeer. Deze berekening vindt plaats in samenwerking met het NSL(Nationaal Samenwerkingsverband Lucht) In het algemeen wordt de lucht in Nederland en omliggende landen steeds schoner, de zogenoemde achtergrondwaarde. Tegelijk wordt in Nederland de energie steeds schoner opgewekt, rijden er steeds meer elektrische auto’s, isoleren we beter zodat er minder warmte hoeft te worden geproduceerd. Daarnaast gebruikt de industrie steeds betere filters en worden schepen schoner.

Roet
Een deel van de luchtverontreiniging bestaat uit roet. Deze stof is met name afkomstig van het verkeer. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat roet relatief veel gezondheidsschade kan veroorzaken. De gemeente heeft deze stof daarom ook dit jaar in de monitoring betrokken. Hieruit blijkt dat de landelijke geldende streefwaarde wordt gehaald.

Blijvende inspanning
De gemeentelijke ambitie gaat verder dan het voldoen aan de wettelijke milieunorm. De gemeente blijft de luchtkwaliteit in de gaten houden én blijft zich de komende jaren inspannen om negatieve milieueffecten verder terug te dringen. Zo heeft de gemeente een ambitie neergelegd om in 2040 energieneutraal te zijn. Deze ambitie, verwoord in de Routekaart Energieneutraal, gaat breder dan alleen de luchtkwaliteit. Daarbij worden verschillende routes beschreven op het gebied van energiebesparing, duurzame warmte, duurzame elektriciteit, duurzame mobiliteit en energieopslag.

Luchtkwaliteitskaart als basis voor ruimtelijke initiatieven
De gemeente gebruikt de luchtkwaliteitskaart om de vergunningplichtige bedrijven te informeren over de ruimte die er is om toekomstige initiatieven te ontplooien, vooral op woningbouwgebied. Verder kan de gemeente de initiatieven snel toetsen op de ruimtelijke mogelijkheden.

One thought on “Luchtkwaliteit voldoet ruimschoots aan normen in Nieuwegein

  1. Eric Bosman

    Berekende resultaten, zeggen mij helemaal niets. Kijk maar hoe b.v. Schiphol de berekeningen over de overlast manipuleren. Of hoe de rekenmodellen voor geluidsoverlast van windmolens werken. Meten lijkt mij veel beter en objectiever dan rekenmodellen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk