Lokale politiek komt in beweging tegen Russische agressie in Oekraïne

Donderdag 24 februari 2022 zijn we opgeschrikt door Russische agressie tegen Oekraïne. Het is ontoelaatbaar dat een soeverein democratisch Europees land zonder reden wordt aangevallen en onschuldige mensen moeten vrezen voor hun leven. Vele Oekraïners slaan op de vlucht.

Tom Verhoeve van de D66 in Nieuwegein: ‘We kunnen als gemeente Nieuwegein de oorlog helaas niet voorkomen of stoppen, en dat voelt machteloos. Maar we kunnen wél onze steun betuigen aan het Oekraïense volk en de mensen die op de vlucht zijn een veilig heenkomen bieden. Daarom hebben wij als lokale D66 diverse vragen gesteld aan het college van B&W.’

Deze vragen gaan over het afnemen van gas van het Russische Staatsbedrijf Gazprom door de gemeente Nieuwegein en de vluchtelingenstroom die op gang begint te komen.

Russisch gas verwarmt Nieuwegeinse gebouwen
Nieuwegein heeft een contract met Gazprom. Met het door Gazprom geleverde gas wordt maatschappelijk vastgoed in Nieuwegein verwarmd. Gazprom is een staatsbedrijf van Rusland. Inkomsten uit Gazprom worden gebruikt om het handelen van de Russische overheid te financieren.

D66 heeft hierover schriftelijke vragen gesteld om te onderzoeken welke (on)mogelijkheden er zijn om het contract op te zeggen.

Vluchtelingenstroom
Vanuit Oekraïne kan uiteindelijk een vluchtelingenstroom van vijf miljoen mensen ontstaan, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Een deel van hen zal de grens oversteken naar de EU. Binnen de EU bestaat de Temporary Protection Directive, waar de verdeling van vluchtelingen over EU-landen vastgelegd is. Nederland is dus ook verantwoordelijk om een deel van deze mensen op te vangen.

‘Aangezien de Oekraïense grens dichterbij Nederland is dan bijvoorbeeld Barcelona, is het aannemelijk dat een deel van de vluchtelingen ook uit eigen beweging naar Nederland zal reizen. Oekraïners hebben overigens ook geen visum nodig om naar Nederland te reizen’ aldus Verhoeve.

D66 heeft vragen gesteld om ook in Nieuwegein voorbereidingen te treffen voor de vluchtelingenstroom die op gang komt door de Russische agressie.

Tom Verhoeve D66 Nieuwegein

One thought on “Lokale politiek komt in beweging tegen Russische agressie in Oekraïne

  1. Jeroen Adrianus Wagemakers

    Gelijk boycotten

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk