Gemeenten: stop met onnodig spekken van de Russische oorlogskas via Gazprom #StopGazprom

Jaarlijks vloeien miljoenen euro’s publiek geld via Nederlandse gemeenten naar de Russische staat. 120 Nederlandse gemeenten (38% van het totaal) hebben een contract bij Gazprom. Ook de gemeente Nieuwegein heeft samen met 15 andere gemeentes een contract met Gazprom Marketing & Trading Retail Limited. Dit contract is afgeloten op 1 januari 2019 en loopt tot 31 december 2022.

‘Nu de spanningen in Oost-Europa door de Russische inval een toppunt bereiken en de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, is het tijd dat politieke partijen zich hiertegen verzetten.’ Zo laat de actiegroep #StopGazprom weten.

Gazprom, met een vestiging in Den Bosch en drie in Amsterdam, is in handen van de Russische staat en is goed voor 5% van het bbp (75 miljard dollar) waarmee de oorlogskas wordt gespekt. Meer dan 10% van de gasproductie wordt op het Nederlandse deel van de Noordzee gewonnen.

De gemeente Nieuwegein laat in een reactie weten dat gezien de huidige afschuwelijke ontwikkelingen in Oekraïne het college zich momenteel beraadt over de vraag hoe zij hiermee verder willen. Daarvoor zoekt het college ook contact met de aangesloten regiogemeenten. Het waterschappen Stichtse Rijnlanden, waar Nieuwegein onder valt, heeft geen contract met Gazprom.

Teken hier de petitie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk