Lions hebben inmiddels 17,8 kg oud geld opgehaald

Via een verzamel zuil bij Albert Heijn Nieuwegein op winkelcentrum Cityplaza zamelen de leden van de Lionsclub Utrecht Kromme Rijn oud en vreemd geld in voor staar operaties in arme derde wereld landen. Elke Nederlander heeft wel oud en vreemd geld in de keukenla liggen en weet niet goed wat er mee te doen. Via de verzamel zuil kan er deze zinvolle bestemming aan gegeven worden.

Ellen Sikkes van de Lionsclub: ‘Onlangs heb ik de geldzuil weer geleegd. Een geweldig resultaat. 12,4kg! Verleden maand hadden we 5,4kg dus in totaal hebben we al 17,8kg opgehaald! Laten wij hopen dat iedereen met de feestdagen als men meer thuis is en vrienden en familie bezoekt nog eens de tijd neemt om te kijken en te vragen of er nog vreemd en oud geld in huis ligt.  Bij AH cityplaza kunnen zij dit in de zuil deponeren.’

De Lions zijn via hun netwerk in staat om munten en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s. Oud geld dat door nationale banken niet meer wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogst biedende verzamelaar verkocht. Bij de zuil liggen folders die een toelichting geven over wat er gebeurt met uw oud en vreemd geld.

Elke € 10,- wordt door Wilde Ganzen met 50% verhoogd tot € 15,-. De opbrengst van de actie gaat naar oogklinieken in arme derde wereldlanden. Een eenvoudige staaroperatie kost daar € 30,-. Het beleid is dat de Lions met oogklinieken aldaar afspreken dat ze een rijke blinde voor een staaroperatie € 45,- vragen. Ze houden daar € 15,- van over. Met bijdrage van de Lions van € 15,- heeft de kliniek dan weer € 30,- om een arme blinde gratis te opereren.

De actie oud en vreemd geld voor staaroperaties heeft afgelopen verenigingsjaar € 60.000 opgebracht. De verwachting is dat deze actie voor de Stichting Lions Werkgroep Blinden in het jubileumjaar” 100 jaar Lions”, € 100.000 zal opbrengen (en in totaal sinds de start een half miljoen).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk