Leerlingen Anna van Rijn College vrezen voor hun eindexamen

Leerlingen van het Anna van Rijn College in Nieuwegein vrezen voor het halen van hun diploma. Het hele schooljaar vallen er al veel lessen uit. Dit kan zo niet langer, vinden de leerlingen.

Jason Barrass zit in het examenjaar van VMBO Mobiliteit en Techniek. Hij houdt de lesuitval nauwkeurig bij en zegt dat er al meer dan 170 uur is uitgevallen. Met name het praktijkvak Mobiliteit en Techniek en het vak wiskunde vallen vaak uit. Jason vreest dat hij niet goed voorbereid is op zijn eindexamens: “Ik ben bang dat ik te weinig kennis heb. Ik kan ook niet naar iemand toelopen voor extra uitleg, want ze zijn er niet.”

Ook leerling Kim van Hezel is met een groepje klasgenoten al zes keer langs geweest bij de directie om het probleem aan te kaarten. “We vragen of er iets aan gedaan kan worden en meestal zeggen ze dan dat er aan wordt gewerkt. Eigenlijk ben ik er best wel klaar mee”, vertelt Kim.

ZIEKTE
De lesuitval komt met name door zieke docenten. Ook de wiskundedocent is lang ziek geweest. De leerlingen zeggen maandenlang geen les te hebben gehad. “Ik begrijp dat je ziek bent, maar denk ook aan ons en regel dan een invaller”, zegt leerling Danique van Zanten.

De school erkent dat er veel lessen uitvallen. De onderwijsinstelling kampt met een lerarentekort en het is moeilijk om goede vervangers te vinden, zeker op korte termijn. “We zoeken in eerste instantie intern naar vervangers. Als dat niet lukt, gaan we extern zoeken. In de meeste gevallen vinden we iemand”, laat de school weten.

BEGELEIDING
Volgens de leerlingen zijn er binnen de school docenten genoeg. “De directie zegt dat eindexamenkandidaten eerder een vervanger toegewezen krijgen dan andere klassen waar docenten uitvallen”, zegt Jason. Dat is volgens hem niet het geval.

De leerlingen vinden dat ze te weinig begeleiding krijgen richting hun eindexamen. “Ik heb dyslexie en ik heb echt ondersteuning nodig. Die krijg ik gewoon niet”, zegt Danique. “Ik voel me alsof ik niet belangrijk genoeg ben, terwijl ik wel in het 4e jaar zit.” Kim is vooral bang voor de praktijkvakken. “Deze tellen voor vijftig procent mee met het examen. Ik vraag me af of ik dat wel ga redden.” De leerlingen hopen dat er snel een nieuwe docent komt om hen te begeleiden.

De school zegt goede afspraken te hebben met alle docenten om het lesprogramma te vervolgen. Zo kunnen ze eventuele achterstanden inhalen. “Op het moment lopen we goed op schema in de voorbereiding van de examens.”

REACTIE ONDERWIJSINSPECTIE
De onderwijsinspectie geeft in een schriftelijke reactie aan dat ze dit schooljaar ‘enkele signalen hebben binnengekregen over lesuitval bij Anna NEXT VMBO’. “Deze signalen worden regelmatig besproken met de school en het bestuur. Er is hierover gisteren nog contact met de school geweest. Ook met verschillende signaalgevers, zoals leerlingen, hebben we contact.”

“Er wordt samen met de school en het bestuur bekeken wat de school doet om lesuitval tegen te gaan en of er geen achterstand wordt opgelopen in noodzakelijke toetsen of opdrachten. De school en het bestuur werken er hard aan om de lesuitval terug te dringen. Er is vooralsnog geen aanleiding om aan te nemen dat er (onoverbrugbare) achterstanden zijn met betreft tot de schoolexamens en het Centraal Examen.”

“De komende tijd houden we contact met het bestuur en de school zodat we in de gaten kunnen houden hoe de situatie zich ontwikkelt. We bekijken vervolgens steeds of er extra acties vanuit ons als inspectie nodig zijn.”

Bron: RTV Utrecht

One thought on “Leerlingen Anna van Rijn College vrezen voor hun eindexamen

  1. Moeder

    Gewoon de leerplicht opheffen. Scholen zijn zolangzamerhand alleen nog maar opvangplekken (en opvoedingsgestichten) geworden. Leraren willen lesgeven, niet gebruikt worden door de overheid voor oneigenlijke taken. Natuurlijk worden daar ziek van.

    Sommige van die “schatjes” zijn zo irritant omdat ze er niet willen zijn, maar wel moeten (dankzij de leerplicht) dat iedereen er last van heeft. Ook voor de kinderen die wel willen leren is dat een rotsituatie.

    Als ouder is het een onmogelijke situatie. Je moet je kind naar school sturen vanwege de wetgeving, maar ziet ze verpest worden. Nu komt er dus gewoon geen leerkracht meer, maar zeg nou eerlijk; zou jij nog leraar willen zijn? Afschaffen de leerplicht, maar wel gratis onderwijs. Ga maar werken dan op je 16e. En als je er dan achterkomt dat het toch wel prettig is zo’n opleiding, dan ben je tenminste wel bereid je te gedragen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren