Doe mee en meet de waterkwaliteit in jouw buurt

We genieten allemaal van het water in onze leefomgeving. Maar wat is de kwaliteit van dat water? Leven er genoeg planten en dieren en is het helder genoeg? Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gemeenten roepen inwoners op om deel te nemen aan een citizen science-onderzoek. Bij het project Meet de waterkwaliteit in je buurt verzamelen inwoners waardevolle gegevens over vijvers, sloten en grachten in hun omgeving. Deze samenwerking draagt bij aan praktische maatregelen om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren.

Samen meten: meet je mee?
Het onderzoek loopt van mei tot augustus en biedt iedereen de kans om deel te nemen. Als deelnemer kies je zelf een sloot in de buurt uit en deel je je bevindingen in een online vragenlijst.

De informatie, die het waterschap met de lokale metingen verzamelt, is een waardevolle aanvulling op de zogenaamde ecoscans. Deze scans laten het waterschap en gemeenten iedere drie jaar uitvoeren om de ontwikkeling van de waterkwaliteit te volgen in stedelijk en landelijk gebied. Gijs Stigter, portefeuillehouder waterkwaliteit: “De metingen door inwoners zijn heel waardevol en helpen ons om de aanpak van de waterkwaliteit en de ecologie in het stedelijk in het stedelijk gebied te verbeteren’.

Bijeenkomst per gemeente
Samen met gemeenten organiseert het waterschap bijeenkomsten waarbij deelnemers uitleg krijgen over de waterkwaliteit en hoe je zelf metingen kunt uitvoeren. Deze bijeenkomsten zijn ook heel geschikt voor deelnemers om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen.

Meer informatie
Op de website van het Hoogheemraadschap staat meer informatie over het project en de bijeenkomsten die al gepland zijn.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk