Kunstwerk silhouet van de ruïne van het Nazareth klooster bijna klaar

Op 1 maart dit jaar zijn twee derdejaars studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), Puck Dekker en Sam Jennen,  begonnen met een kunstwerk in het vogelbroedbos van park Oudegein. Het wordt het silhouet van de ruïne van het Nazareth klooster dat op die plaats 600 jaar geleden werd gesticht. De ruïne komt langs het fietspad dat van de parkeerplaats naast Jack’s Grillhouse loopt naar de Coopertestbaan.

De twee kunstenaars, Puck Dekker en Sam Jennen, die de ruïne bouwen

Het kunstwerk wordt gemaakt van wilgentakken die bij het knotten in Nieuwegein zijn verzameld. Zo heeft het werk een duurzame herkomst, een historische betekenis en het zal ook een verbintenis aangaan met het vogelbroedbos. Denk hierbij aan vogels die wellicht nestjes zullen bouwen in de ruïne of dat de ruïne opnieuw overgroeid wordt door het bos.

Het weven van wilgentakken is in de omgeving van Nieuwegein een typerend oud gebruik wat past bij de geschiedenis van het klooster. De structuren van de weeftechnieken zullen op verschillende manieren worden ingezet. Door middel van bogen en schermen zullen de muren en ramen worden opgebouwd. Met het kunstwerk willen de makers het publiek de mogelijkheid geven zich te verplaatsen in het verleden, naar wat in het park Oudegein allemaal heeft plaatsgevonden.

Eind april is het kunstwerk klaar
De pseudo ruïne is een onderdeel van de activiteiten die dit jaar plaatsvinden om dit stukje geschiedenis van Nieuwegein meer bekendheid te geven. De andere delen zijn een voorstelling van de Talentenklas in de KOM op woensdag 10 mei (NON: Nieuwegein Ontdekt Nazareth) en een virtuele route in het park langs historische plaatsen die de Historische Kring Nieuwegein zal maken.

Geschiedenis
In 1423 stichtten drie nonnen het Klooster Nazareth in Gein. De nonnen waren in 1421 gevlucht uit Almkerk dat overspoeld werd door de St Elisabethsvloed in 1421. Het klooster in Gein werd rijk door van nieuw intredende adellijke nonnen een ‘bruidsschat’ te verlangen. Bovendien werden in het klooster vaak buitenechtelijke dochters van de adel en rijke boeren opgenomen en ook daarvoor werd geld of goederen gevraagd.

Aan het begin van de zestiende eeuw is het klooster Nazareth in Gein een van de rijkste kloosters van de streek. In de 16de eeuw raakte het leven in het klooster geheel ontwricht. Jonkheer Hendrik van Brederode kwam toen regelmatig met andere edellieden en met zijn broer naar het Geinse klooster. En hij bleef daar soms de hele nacht en de priorin had grote familiariteit met hem. Als hij soms gezelschap verlangde van enkele zustertjes dan regelde de priorin dat.

Paus Pius IV gaf in 1565 opdracht om het klooster in Gein te sluiten vanwege de vele misstanden die er heersten. De inmiddels tot enkele tientallen nonnen uitgedunde kloostergemeenschap verliet het kloostercomplex in Gein in 1572 en nam haar intrek in een klooster aan de Nieuwegracht in Utrecht.

Het gebied waar Onze-Lieve-Vrouwe-Convent in Nazareth in Nieuwegein is gebouwd

Lees hier een mooi verhaal over het zusterhuis Nazareth in Gein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk