Kunstopdracht winkelplein Galecop

De bewonersparticipatie rond de herinrichting van het winkelplein Galecop is nog maar net afgerond, of het krijgt een vervolg bij de keuze van een kunstwerk. Omdat de bewoners tot nu toe zo actief betrokken zijn geweest bij de herinrichting van het winkelplein, wil de gemeente bewoners ook actief betrekken bij de keuze van het kunstwerk. Vrijdag 21 oktober is een groep belangstellende bewoners/winkeliers bij elkaar gekomen voor een eerste kennismaking en oriëntatie op de kunstopdracht. Samen met Annelies Dijkman, voorzitter van de Adviescommissie Beeldende Kunst, is de procedure besproken voor de kunstopdracht. De aanwezigen konden zich vinden in het selectieproces en de rol van de bewoners. Vervolgens heeft Annelies een presentatie gegeven over mogelijkheden voor beeldende kunst op het winkelplein en is gebrainstormd over wensen, functies en mogelijkheden. Tot slot heeft de groep een rondje gemaakt over het plein en ter plekke verder ideeën uitgewisseld.

De voorzitter van de Adviescommissie Beeldende Kunst, Annelies Dijkman, zal de kunstopdracht in Galecop begeleiden. Afgesproken is dat vanuit de groep belangstellenden bewoners/winkeliers twee personen als afgevaardigden deelnemen aan het selectieproces in de ABK. De bewoners adviseren tijdens de verschillende fases van de selectieproces. De ABK maakt de uiteindelijke keuze en stelt het advies op aan het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist uiteindelijk over de selectie van de kunstenaar en het ontwerp van het kunstobject.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk