Juridische Zaken en Veiligheid (2002/ 906)

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart wordt een aantal vernieuwingen doorgevoerd op basis van de Wet Dualisering gemeentebestuur en de gewijzigde Gemeentewet. Op grond hiervan worden onder meer wijzigingen doorgevoerd op het terrein van taken en bevoegdheden van de gemeenteraad en het college.

Ook dienen het Reglement van Orde voor de raad en de Verordening op de raadscommissies gewijzigd te worden.

Tijdens de laatste werkconferentie van de raad over dit onderwerp op 23 januari zijn afspraken gemaakt over het uitwerken van voorstellen door een werkgroep uit de raad. Het college heeft kennis genomen van de voorstellen van deze werkgroep en legt dit stuk, samen met een overzicht van wat er in het kader van de nieuwe wetgeving zoal gaat veranderen, voor ter bespreking aan de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ) van 20 februari. De nieuwe gemeenteraad zal op haar eerste vergadering op 14 maart over dit onderwerp besluiten nemen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk