Juridische Zaken en Veiligheid (2001/10771)

In de brief ex. Artikel 23 RvO vraagt de VVD naar het karakter van de snor- en bromfietscontroles binnen de gemeenten. In haar antwoord, gebaseerd op informatie van politie en de gemeentelijke afdeling Planvorming van Stadsbeheer, deelt het college mee dat deze controles een structureel karakter hebben en een positieve invloed hebben op de (verkeers)veiligheid.

Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om de controles te intensiveren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk