Jan(tine) met de Pet (vanaf vandaag genderneutraal) bemoeit zich met Fokkesteeg

In Nieuwegein wonen veel inwoners die soms een pet dragen en soms meerdere petten. Soms is het een man, soms is het een vrouw of ………… is de inzender genderneutraal. Een ding hebben ze altijd gemeen: ze houden van Nieuwegein en wonen graag in Nieuwegein. Deze keer vroeg ‘Jan met de Pet’ zich af wat er allemaal in Fokkesteeg aan de hand is. Zij, hij, het (mag ik dat zo zeggen) kopt in: ‘Fokkesteeg, daar gebeurt het!’

Een paar weken geleden, om precies te zijn op 6 januari, was ik op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Nieuwegein. Een moment waarop de hoogtepunten van het afgelopen jaar ook altijd worden aangehaald. En daarbij werd de wijk Fokkesteeg een aantal keren nadrukkelijk genoemd. Terecht heeft een groep enthousiaste jongeren uit de wijk het Doorslaglintje toegekend gekregen.

In Fokkesteeg gebeurt het, er wordt veel georganiseerd voor de mensen uit de wijk, men ervaart verbondenheid en dat is toch wel wat waard in deze tijd. Ik was dan ook verbaasd toen ik afgelopen week in de media las dat het Wijknetwerk Fokkesteeg ermee stopt. Een besluit wat men niet zomaar even op een achternamiddag heeft genomen maar wat de uitkomst is van maandenlang overleggen met de gemeente over een fysieke locatie voor de wijk.

Het wijknetwerk wil graag een eigen ruimte zodat de mensen in de wijk in onderling overleg hun activiteiten kunnen organiseren en er volop gelegenheid is elkaar te ontmoeten. De gemeente vindt dat blijkbaar teveel gevraagd en biedt niet meer dan de mogelijkheid om bij Lister ‘op kamers’ te gaan. En als vraag en aanbod dan niet bij elkaar komen heeft het Wijknetwerk geen andere keuze dan zichzelf op te heffen.

Ik zie hier alleen maar verliezers, waarbij de inwoners van de wijk misschien nog wel het meest geraakt worden. Die jongeren die samen zo  leuk muziek maken, de ouderen waarvoor sport en spelactiviteiten worden georganiseerd, de eenzame buurtbewoner die een koffie ochtend bezoekt, het zal straks misschien best allemaal nog wel ergens plaatsvinden maar het wordt toch anders. En met anders bedoel ik zeker niet beter. Want de vrijwilligers die nodig zijn om de samenhang in de wijk op gang te brengen en te houden, die ben je voorlopig wel even kwijt!

De overheid, ook op lokaal niveau heeft de mond vol over dat we meer naar elkaar moeten omkijken. Iets wat in Fokkesteeg aardig gelukt is, maar als dan de inwoners van de wijk aangeven wat ze nodig hebben om het met elkaar goed en leuk te hebben dan lijkt diezelfde overheid niet te luisteren of zich te laten leiden door economische principes.

Je mag blijkbaar wel meer van je inwoners verwachten maar dat mag dan niks meer kosten. Terwijl iedereen allang weet dat wanneer je investeert in een goede sociale omgeving dat ook tot lagere kosten kan leiden. ‘Welzijn op Recept’ is notabene in Nieuwegein geboren. Ik hoop van harte dat de gemeente snel tot het juiste inzicht komt en de bewoners van Fokkesteeg voorziet van een eigen ruimte. En dan maar hopen dat het Wijknetwerk zich over de gemeentelijke dwaling heen kan zetten en weer vol energie de draad op wil pakken.

Hartelijke groet van ‘Jan(tine) met de Pet’

Uw bijdrage
Heeft u ook een pet op of meerdere petten of helemaal geen pet op, maar zit u wel iets dwars of wilt u uw ongenoegen óf genoegen delen met onze lezers? Dat kan! Stuur uw verhaal naar onze redactie en Jan of Jantine of ………….. gaat ermee aan de slag. Wij spreken algehele anonimiteit af, daar is deze rubriek voor. Gegarandeerd!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk