Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg stopt

Het afgelopen half jaar is door bestuur van de Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg, mede naar aanleiding van de bewonersenquête in juni 2019, uitvoerig gesproken met de gemeente Nieuwegein over de realisering van de noodzakelijke eigen huisvesting ten behoeve van het Wijknetwerk. Een laagdrempelige ontmoetingsplek, een programmering van activiteiten en veel ruimte voor initiatieven van de wijkbewoners.

Uit onderzoek is gebleken dat de enige reële locatie voor huisvesting het door de gemeente aan Lister verhuurde voormalig buurthuis ‘t Dok aan de Hoornseschans 101 is. Er waren van de zijde van de gemeente geen juridische bezwaren en leek er een overeenstemming met de gemeente in zicht. Ondanks inspanningen van alle betrokken partijen is het niet mogelijk gebleken daar overeenstemming over te bereiken.

De gemeente Nieuwegein en Lister menen dat voor het bieden van huisvesting aan het Wijknetwerk eisen mogen worden gesteld aan de samenwerkingsbereidheid van het Wijknetwerk en de kwaliteit daarvan.

‘De Stichting Wijknetwerk heeft jarenlang bewezen goed en graag met alle maatschappelijke partners te willen samenwerken. De door de gemeente en Lister gestelde voorwaarde voor huisvesting is voor het Wijknetwerk onacceptabel omdat dit betekent dat de samenwerking onder dwang moet plaats vinden’ aldus het bestuur van het Wijknetwerk tegenover onze redactie.

‘Samenwerking onder dreiging van verlies van huisvesting is geen vrijheid en biedt geen kansen voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.’

Het wijknetwerk was graag bereid -naast hun eigen activiteiten- op basis van gelijkwaardigheid samen te werken met Stichting Balans en Lister/La CaZa. Bij de gemeente bleek onvoldoende inzicht voor de noodzaak van deze gelijkwaardigheid.

De overheid, die uit financiële overwegingen de noodzaak propageert dat in de maatschappij veel problemen door vrijwilligers moeten worden opgelost, is helaas -in Nieuwegein- niet bereid deze vrijwilligers te ondersteunen en te faciliteren.

‘De gemeente Nieuwegein pretendeert wijkgericht te werken en belang te hechten aan participatie van bewoners. Hierbij past een samenwerkende, faciliterende stijl van gemeentelijk besturen. Het wijknetwerk constateert dat de gemeente niet bereid is zonder opgelegde voorwaarden de bewoners te faciliteren met een eigen wijkhuiskamer. Waarmee de bewoners van Fokkesteeg, ca. 10% van de inwoners van Nieuwegein, worden verbannen naar een buurtplein buiten hun eigen wijk, in Hoogzandveld of de Doorslag.

Hierbij wordt opgemerkt dat de huisvestingskosten van de buurtpleinen vele malen hoger zijn dan een door vrijwilligers beheerde wijkhuiskamer.

‘Als gevolg hiervan is het niet mogelijk de doelstellingen van het Wijknetwerk en de wensen van de wijkbewoners te realiseren en is met oneindig veel verdriet besloten tot opheffing van de Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg en het definitief staken van alle activiteiten’ zo laat het Wijknetwerk i neen persbericht weten.

4 thoughts on “Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg stopt

 1. Twan

  Erg jammer dat de wijk geen buurthuis meer heeft.

 2. Susan van Ham

  Belachelijk

 3. Xx

  Lister en de Gemeente voelen zich samen sterk en proberen overal te overrulen. Ook getracht met de Tinyhouses midden een woonwijk in Fokkesteeg. Gelukkig waren de bewoners sterker en droop Lister af met tranen.

 4. Peter Heinen

  Met de verbouwing tot Wijkhuis de Steeg leek er een mooie nieuwe toekomst voor het aftandse ‘t Dok te komen. Helaas moet ik concluderen dat de gemeente en Lister nooit de bedoeling hadden om een BUURTHUIS te realiseren. Vrijwilligers moesten de catering verzorgen voor het Lister hoofdkantoor in Utrecht (waar slaat dat op?). Als er gekookt werd was er niemand van Lister aanwezig om alles in goede banen te leiden. Jamsessies werden jarenlang met succes gehouden, maar abrupt gestopt. En ook belangrijk: de LaCaZa gevel is lelijk, niet uitnodigend en is als naam volstrekt nietszeggend.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk