Jaarvergadering Rode Kruis

Het Rode Kruis, afdeling Nieuwegein heeft dezer dagen zijn jaarvergadering gehouden. Het bestuur werd vernieuwd en uitgebreid. De vergadering stemde in met een voorstel om vrijwilligers het lidmaatschap te verlenen zonder de verplichting tot contributiebetaling.

Het jaarverslag over 2004 werd besproken en vastgesteld. Daaruit blijkt o.m. dat de afdeling aan het eind van het jaar 69 vrijwilligers telde. Deze zijn actief in diverse taakgebieden: sociale hulp binnen Nieuwegein (sociale activiteiten met bijv. ouderen en eenzame mensen en oppashulp voor mantelzorgers), EHBO-assistentie bij evenementen, opvang en verzorging bij evacuaties in geval van rampen, en internationale hulp. Op dat laatste gebied heeft het Rode Kruis financiële hulp verleend wegens de aardbevingen in Marokko en Iran (Bam) en wegens de oorlogssituatie in Darfur. Verder steunt het Rode Kruis projecten in Rundu (Namibië) en Indramayu (Indonesië).

Een belangrijke activiteit blijft ook de bemiddeling inzake vakanties voor gehandicapten en chronisch zieken. Daartoe bestaan enkele vakantiehuizen en het vakantieschip Henry Dunant. Het Rode Kruis betaalt het grootste deel van de kosten, de gasten de rest. In 2004 konden 22 gasten op die manier een fijne vakantie vieren. Financieel gezien werkte het Rode Kruis in Nieuwegein in 2004 met een tekort. Daarom heeft het bestuur het voornemen intensiever te gaan collecteren (26 juni tot 2 juli 2005), meer contribuanten te werven en sponsors te zoeken voor een aantal projecten en activiteiten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren