Dichter Ton de Gruijter bericht: ‘interbellum’

ik maakte een aantal jaren teksten die door scholieren werden voorgelezen bij het monument voor de gevallenen in jutphaas.

nog even en we staan weer stil bij oorlogsslachtoffers.
nog even en we bewegen weer op het ritme van de vrijheid.
ingetogen en uitbundig.
een goede, waardevolle traditie, nooit hetzelfde.
en nu, nu is het anders.

ik wens u oprecht toe dat u langdurig en intens vrede mag voelen.
ook naar de ander toe, ik hoop dat u goed voor en tolerant jegens de ander wilt zijn.
‘vrijheid geef je door’ is het motto.
laten we dat doen.

nu zijn we ons meer dan eerder bewust van de breekbaarheid van vrijheid.
meer dan eerder ook ben ik bezorgd.

interbellum
denk jij dat wij ooit net als zij
in tijden van een losser rede
bereid zijn om in naam van vrede
ook op te gaan in razernij?

dat jij en ik, bepakt, gehelmd
de lieven kussen, weg marcheren
om wat ondenkbaar is te leren
terwijl een roes het hart bedwelmt?

je lacht en denkt ‘wij zijn nu vrij’
dat dachten zij ook in ’t verleden
een zwaar beseffen pijnigt mij

zij waren ooit toch net als wij
ik vrees de wegen te betreden
dus bid ik god ‘sta ons dan bij’

© ton de gruijter
(dit gedicht is opgenomen in de bundel ‘een schommel treft geen blaam’)

Vrijheid

Over Ton de Gruijter
Met zijn poëzie werpt Ton de Gruijter (1953) een nieuw licht op actualiteiten. Hij legt wat er gebeurt in de stad vast in mooie beelden en rake bewoordingen.

Hij schreef jarenlang stadsgedichten op De Digitale Stad Nieuwegein en publiceerde de bundel Groeten uit Nieuwegein. In 2017 ontving Ton de Nieuwegein Award voor Kunst en Cultuur. Van 1 januari tot en met 31 december 2021 mocht Ton de Gruijter zich Stadsdichter noemen op initiatief van bibliotheek De tweede verdieping. Toenmalig burgemeester Frans Backhuijs benadrukte dat de dichter absoluut geen blad voor de mond moest nemen. En dat deed hij dan ook niet. Sinds enige tijd bericht Ton weer op De Digitale Stad Nieuwegein.

Naast Groeten uit Nieuwegein publiceerde Ton vijf andere bundels. Over zijn manier van schrijven: ‘Ik denk graag over verlangen, het verglijden van de tijd, veroudering, en de vragen rond conflicten en hoe het met de mens en de religie gaat. Ik probeer het zodanig uit te werken dat in de kortheid van een gedicht toch een beeld of een verhaal herkenbaar is. Ik vind het belangrijk iets te maken wat geen halffabricaat is, en het moet, voor zover mij dat lukt, taalkundig kloppen.’

‘Ik hou van rijm en ritme. Ik gebruik dus ook een schema, zoals een notenbalk bij muziek kan helpen. Taal is voor mij een gebied vol verborgen schatten. Schrijven helpt dit te ontginnen.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk