Jaarrekening Afvalverwijdering Utrecht 2012

Samenvatting: De gemeente Nieuwegein is lid van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU). De AVU regelt o.a. het verbranden, vergisten en recyclen van het huishoudelijk afval voor de gemeenten in de provincie Utrecht. Alle gemeenteraden binnen de AVU kunnen hun eventuele bezwaren tegen de AVU jaarrekening 2012 kenbaar maken. De jaarrekening AVU 2012 levert ten opzichte van de begroting 2012 voor Nieuwegein een voordeel op van € 57.796,=. Het college stelt de gemeenteraad voor met de AVU ontwerprekening 2012 in te stemmen.

Beslispunten: Het raadsvoorstel `Jaarrekening Afvalverwijdering Utrecht 2012` ter instemming voorleggen aan de gemeenteraad. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren