Inspraakavond over onderhoud van de stad

Het College van B & W wil jaarlijks vanaf 2002 structureel extra geld steken in het onderhoud van het openbaar groen en verhardingen (wegen, fietspaden, trottoirs, pleinen, e.d.) en in het schoonhouden van de stad. Op 10 juli is er vanaf 20.00 uur een inspraakbijeenkomst over dit onderwerp in sporthal Merwestein, waarbij iedereen van harte welkom is. De plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis en in de buurthuizen in Nieuwegein.

In 2002 wil het college 1,8 miljoen gulden extra besteden aan het onderhoud. Daarnaast wil het college in 2002 met dekkingsvoorstellen komen voor de financiering van de verdere gefaseerde verbetering van het onderhoud. Het inspraaktraject over dit voorstel op basis van de nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) loopt nog tot en met 20 juli.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk