Informatie en Consultatie Orgaan Aardwarmte gaat boren kritisch volgen

Warmtebron Utrecht maakte onlangs bekend onderzoek naar aardwarmte te starten in Nieuwegein voor project Lean. Na bekendmaking van het zoekgebied zijn in korte tijd veel vragen gesteld door de inwoners van Nieuwegein. Vooral de positie en de rol van de verschillende betrokken partijen zijn terugkerende thema’s. Het Informatie en Consultatie Orgaan (ICO) heeft hierover op eigen initiatief een openbaar advies opgesteld gericht aan de markt, de overheid en inwoners. Het advies is gepubliceerd op de website van ICO Aard- warmte: www.ico-aardwarmte.nl.

Het Informatie en Consultatie Orgaan (ICO) Aardwarmte is in december vorig jaar officieel gelanceerd met het ondertekenen van het manifest door Huib van Essen, gedeputeerde van de provincie Utrecht, en Bert van der Zwaan, onafhankelijk voorzitter van ICO Aardwarmte in Villa Jongerius in Utrecht. De provincie Utrecht heeft de oprichting mogelijk gemaakt van dit onafhankelijke informatieplatform dat het opsporen en winnen van aardwarmte kritisch gaat volgen. Met de ondertekening ondersteunt de provincie ICO Aardwarmte in haar streven naar evenwichtige betrokkenheid van alle partijen rondom de winning van aardwarmte.

Ondertekenen manifest markeert lancering ICO Aardwarmte

Aardwarmte kan als mogelijke duurzame warmtebron een rol spelen in de energietransitie. In de provincie Utrecht lopen verschillende onderzoeken naar aardwarmte winning, zo ook in Nieuwegein. Burgers en maatschappelijke partijen willen weten wat dat voor hen betekent, maar deze informatie is niet altijd makkelijk te vinden.

Het Informatie en Consultatie Orgaan (ICO) Aardwarmte biedt objectieve informatie en onafhankelijk advies over zaken die zich in de praktijk kunnen voordoen en hoe daar mee om te gaan. In het bijzonder aan burgers en maatschappelijke partijen die niet vanzelfsprekend aan tafel zitten tijdens de besluitvorming. Dit zodat zij tijdig kunnen participeren in de introductie van aardwarmte.

Het ICO Aardwarmte bestaat uit acht ICO-leden en een voorzitter. Oud-rector magnificus van de Universiteit Utrecht, Bert van der Zwaan, is beoogd voorzitter. De leden nemen op persoonlijke titel zitting in het ICO Aardwarmte, zijn onafhankelijk en hebben geen banden met marktpartijen die betrokken zijn bij het exploreren en exploiteren van aardwarmte in de provincie Utrecht. De ICO-leden vullen elkaar qua achtergrond aan en zijn werkzaam van overheid tot bedrijfsleven.

JONGE SECTOR
De Aardwarmtesector in Nederland is relatief jong. Op dit moment zijn ruim 20 aardwarmteputten in Nederland actief, met name in de glastuinbouw. De afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar waar in de provincie Utrecht potentieel geschikte aardwarmtelocaties zijn. Onlangs maakte Warmtebron Utrecht bekend dat zij in Nieuwegein een kansrijke locatie zien voor een proefboring.

Om gebruik te maken van aardwarmte wordt het warme water opgepompt dat zich in Nederland doorgaans in zand- of gesteentelagen op een diepte van 500 meter tot 3 kilometer bevindt. Nadat de warmte uit het water is gehaald, wordt het afgekoelde water teruggepompt naar dezelfde aardlaag, ongeveer 1,5 kilometer verder van waar het oorspronkelijk is gewonnen. Daar warmt het weer op en kan verderop weer opgepompt worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren