Huizenbouw op hockeyvelden in Rijnhuizen stap dichterbij

Nog net voor het kerstreces heeft de gemeenteraad van Nieuwegein besloten dat de twee voetbalverenigingen (VSV Vreeswijk en SV Geinoord) een vierde kunstgrasveld krijgen. Dit besluit effent de weg naar een nieuw en eigentijds Sportpark voor niet alleen de huidige gebruikers (SV Geinoord en VSV Vreeswijk), maar ook voor de Hockeyclub Nieuwegein (MHCN) die in het Sportpark zal worden ingepast. Nu kunnen de voetbalclubs eindelijk weer met elkaar in gesprek gaan over een fusie en is er woningbouw mogelijk op de hockevelden van MHCN in Rijnhuizen.

Beide voetbalverenigingen zullen binnen korte tijden een Bijzondere Algemene Leden Vergadering houden om de leden volledig te informeren over alles wat hen aangaat. Ook zal de leden dan worden gevraagd een besluit te nemen over een nader uit te werken fusie van de beide voetbalclubs.

Lang traject
Er wordt al lang gesproken over de fusie tussen Vreeswijk en Geinoord en een toekomstbestendig en multifunctioneel Sportpark in Nieuwegein-Zuid. Sedert 2014 zijn er plannen, maar trokken beide clubs zich steeds terug vanwege de houding van de gemeente Nieuwegein. Lees hier meer over in ons archief.

Medio december 2018 liet het college weten dat er geen geld zou worden gestoken in de nieuwbouwbouwplannen van de sportaccommodaties op Sportpark Parkhout Zandveld. Wethouder John van Engelen (Lokale Vernieuwing) kreeg de benodigde financiën niet rond en trok de stekker uit alle plannen. De plannen zoals die er toen lagen werden met meer dan 50% overschreden!

In oktober 2020 hebben de voetbalverenigingen SV Geinoord en VSV Vreeswijk zich gezamenlijk en uit volle overtuiging teruggetrokken als gesprekspartner uit het overleg met gemeente Nieuwegein om te komen tot een nieuw toekomstbestendig Sportpark.

Aanleiding tot deze breuk is het voor de verenigingen onacceptabele besluit van 28 mei 2020 van de gemeenteraad van Nieuwegein om de beoogde fusievoetbalvereniging een budget in het vooruitzicht te stellen, waarvan bij voorbaat vaststaat dat het onvoldoende is voor de realisering van een toereikend Sportpark voor nu en voor de toekomst.

Bijna 14 miljoen euro
Met het plan om het Sportpark in park Oudegein op te knappen is bijna 14 miljoen euro gemoeid. Deel van het bedrag moet terugverdiend worden met de verkoop van de woningen op het oude terrein van MHCN in Rijnhuizen.

Naast het toegezegde vierde kunstgrasveld is er ook budget voor een nieuwe accomodatie voor de drie sportverenigingen. De hockeyclub zal een accomopdatie krijgen van bijna 1000 vierkante meter met de benodigde hockeyvelden.

Wethouder Hans Adriani (o.a. Sport) en de beide voorzitters Hans van der Heijden (SV Geinoord) en Paul Emmelot (VSV Vreeswijk) tekenden al in februari 2017 de intentieverklaring om te komen tot een fusie tussen beide verenigingen. Nu, bijna 5 jaar later, schijnt de zon aan de horizon.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren