Katern

Hoe denken inwoners uit Nieuwegein over wonen in hun stad

Er is veel vraag naar woonruimte in Nieuwegein. Voor het nieuwe Omgevingsprogramma Wonen wilde de gemeente horen wat de inwoners van Nieuwegeiners vinden van het wonen in Nieuwegein. Ook wilde zij graag horen welke ideeën er zijn met betrekking tot dit item. Er is daarom onderzoek gedaan. Dat deed de gemeente via een vragenlijst en de Nieuwegeinse Avond van het Wonen. 1086 Nieuwegeiners hebben de vragenlijst ingevuld en 40 Nieuwegeiners aanwezig bij de Avond van het Wonen op 27 juni jl.

Waarom dit onderzoek
De gemeente werkt, samen met andere partijen uit de stad zoals woningcorporaties, makelaars en zorgpartijen, aan het nieuwe Omgevingsprogramma Wonen. Hierin leggen zij de belangrijkste keuzes vast voor het woonbeleid van de komende jaren. ‘Inwoners kennen Nieuwegein het allerbeste, daarom heeft de gemeente breed onderzoek gedaan. De opgehaalde informatie wordt verwerkt in het nieuwe Omgevingsprogramma Wonen.’

Enkele belangrijke uitkomsten
Bijna de helft vn de mensen die aan het onderzoek hebben meegedaan (49%) vindt dat voor jongeren en voor senioren gebouwd moet worden. Voor senioren kan dat zorgen voor een betere doorstroming zodat de jongeren een huis krijgen. Belangrijk is dat doorstromers buurtvoorrang lrijgen in eigen buurt.

Dichtbij voorzieningen wonen wordt ook als belangrijk ervaren. Ruim 74% gaf aan in de bestaande woning dichtbij veel voorzieningen, zoals een huisarts, ontmoetingsplek én supermarkt te wonen. Op onderstaande kaartje ziet u een overzicht van nog meer uitkomsten zoals 55% van de inwoners heeft plannen om de woning (gdeeltelijk) te verduurzamen.

Het vervolg
De gemeenteraad stelt het nieuwe woonbeleid naar verwachting begin 2024 vast. Op dinsdagavond 3 oktober is de bijeenkomst waarin wordt uitgelegd hoe de uitkomsten van het onderzoek is verwerkt én wat de belangrijkste punten zijn in het nieuwe Omgevingsprogramma Wonen. Aanmelden kan alvast via: wonen@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk