Halvering OZB

Er ligt een plan van het college van B&W bij de gemeenteraad om de definitieve tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2001 te halveren. Uit de hertaxatie van het onroerend goed in Nieuwegein blijkt dat de waarde ongeveer verdubbeld is ten opzichte van de waardering in 1992. Hierdoor blijft na halvering van de tarieven, de opbrengst van de OZB gelijk. Echter omdat niet elk pand evenveel in waarde is gestegen, zal bij de meeste panden de te betalen OZB wellicht iets hoger of lager uitvallen.

Eind maart ontvangt u de beschikking over de hertaxatie, en eind april de aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Bij beide zendingen zit uiteraard ook een uitgebreide toelichting.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren