GroenLinks pleit voor een toekomstbestendig Nieuwegein

GroenLinks heeft in de Algemene Beschouwingen opgeroepen tot een open houding naar elkaar en vraagt nadrukkelijk aandacht voor de klimaat-crisis en de opgaven in het sociaal domein.

Voor wat betreft noodzakelijke keuzes die gemaakt moeten worden om de klimaat-crisis het hoofd te bieden, ziet GroenLinks ook kansen. “De corona-crisis laat het ons zien: het kan wel! Andere, betere keuzes maken en geld vrijmaken voor wat echt noodzakelijk is. Bovendien levert een investering in een duurzame economie ook nieuwe banen en economische winst op”, aldus Alma Feenstra, fractievoorzitter van GroenLinks Nieuwegein.

Alma Feenstra, fractievoorzitter van GroenLinks Nieuwegein

Voor het sociaal domein houdt GroenLinks vast aan kwalitatieve zorg voor iedereen die dit nodig heeft. Via een motie riep ze het college op om actie te ondernemen om de negatieve effecten op het budget van het WMO-abonnement ongedaan te maken. GroenLinks erkent dat er veel moet gebeuren en dat juist in deze onzekere tijden, ook vanwege covid-19. Het terugdringen daarvan, de klimaatproblematiek en de toenemende tweedeling in de maatschappij baart GroenLinks zorgen, en daarom blijven zij zich sterk maken voor een Nieuwegein als gezonde, inclusieve en duurzame stad.

De realiteit is echter ook dat er nog veel staat te gebeuren. Daarom zal GroenLinks ook bij de komende mobiliteitsvisie met voorstellen komen en dringt zij aan bij het College om werk te maken van een dierenwelzijnsplan. “Het huidige plan stamt uit 2009! Natuurlijk zijn er sinds die tijd nieuwe inzichten. Ook Nieuwegein heeft een actueel en goed doordacht beleid nodig om dieren te beschermen, waar nodig tegen menselijk handelen”, aldus Feenstra.

Een motie van GroenLinks om het college aan te sporen dit beleid te maken, werd door de raad aangenomen. Feenstra sloot namens de fractie af met de woorden dat GroenLinks onverminderd door zal gaan met het aandragen van verbeteringen, want: “Nieuwegein blijft een stad die het waard is om in te blijven investeren.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!