GroenLinks Nieuwegein stemt in met woonbestemming MEANDER en beheerplan Portaal

GroenLinks heeft in de raadsvergadering van 20 september jl. ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan voor het oude gemeentehuis De Meander aan de Martinbaan op industriegebied Plettenburg. De wijziging van het bestemmingsplan is door de raad goedgekeurd. Hierdoor is de weg vrij voor woningbouwvereniging Portaal om de plannen voor huisvesting voor een grote groep woningzoekenden te realiseren.

Monique de Beer tegenover onze redactie over het besluit: ‘GroenLinks heeft de voor-en nadelen van de locatie onderzocht en afgewogen. De uitkomst van dit onderzoek is dat GroenLinks van mening is dat het complex De Meander zich leent voor het concept ‘gespikkeld wonen’, (een woonconcept waarin mensen met een bepaalde kwetsbaarheid en minder kwetsbare mensen iets voor elkaar betekenen) maar dat er extra zekerheden ingebouwd moeten worden om te voorkomen dat De Meander los staat van de rest van Nieuwegein. Hiervoor heeft GroenLinks een motie ingediend: Meander in contact met Nieuwegein. De motie roept het College op om met Portaal nadere afspraken te maken over het aantrekkelijk maken van de MEANDER voor bezoekers, door het opnemen van onder meer kleinschalige werkruimtes, atelier en expositieruimtes. Ook het inrichten van de buitenruimte als een aantrekkelijk en interessant gebied helpt mee om de MEANDER te bezoeken en daarmee contact te maken met de bewoners.’

Gezien de locatie van MEANDER en de samenstelling van de groep toekomstige bewoners, heeft GroenLinks in de motie ‘MEANDERPARK: gezond en wel voor iedereen’ gepleit voor de dagelijkse aanwezigheid van een sociaal beheerder, voor een aantal uren per dag. Deze motie is mee-ingediend door het CDA. De Beer: ‘Beide moties kregen te weinig steun van de raadsfracties.’

Voor de verdere uitwerking van het beheerplan van Portaal, roept GroenLinks Portaal op om in gesprek te gaan met de inwoners van Plettenburg en Rhijnhuizen: ‘Maak gebruik van de goede ideeën van de mensen die daar wonen en maak een begin met nadere kennismaking’ aldus de Beer.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren