Katern

‘Wonen in de Meander is zorgen voor de ander’

De gemeenteraad is afgelopen donderdagavond akkoord gegaan met de bestemmingswijziging Meanderpark. Een grote meerderheid stemde voor de bestemmingswijziging. Alleen de VSP, Christen Unie, Ieders Belang Verbeek, de Stadspartij Nùwegein en de SP waren tegen.

Nieuwegein wil het oude gemeentehuis aan de Martinbaan op industriegebied Plettenburg transformeren en er 250 sociale huurappartementen in bouwen (1, 2 en 3 kamerwoningen) voor diverse doelgroepen. Vanwege deze voorgenomen functieverandering van het Meandergebouw was een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

Omwonenden waren tegen het plan en kwamen in actie. Zij vonden dat de gemeente onzorgvuldig had gecommuniceerd en de bewoners een kans hadden moeten krijgen om bezwaar te maken tegen het plan. Dit kan nu niet meer. Zij werden door de gemeente gezien als niet belanghebbenden.

De afstand tot de nieuwgebouwde huizen ivm Rijnhuizen bedraagt nog geen 300 meter

Door het bedrijf Sligro, die naast het Meandergebouw een distributiecentrum heeft, is 1 zienswijze ingediend door verhuurder Altera/Sligro. Daarmee heeft de gemeente Nieuwegein nu een speciale overeenkomst mee gesloten zodat er geen klachten van de nieuwe bewoners gemaakt kunnen worden richting het bedrijf. Het college: ‘Portaal zal de toekomstige bewoners vooraf goed informeren over de plek waar men gaat wonen. Daarnaast heeft Portaal ook de mogelijkheid opgenomen om mensen binnen het complex te verhuizen, mocht iemand bijvoorbeeld overgevoelig zijn voor geluid. Tot slot is afgesproken dat regelmatig overleg zal plaatsvinden tussen Portaal, omliggende bedrijven en de gemeente, om gezamenlijk te zorgen voor een goed functionerend gebied.’

Van de 250 appartementen zijn 40 tot 90 woningen bestemd voor o.a. uitbehandelde psychiatrisch patiënten, mensen met een verslavingsachtergrond, voormalig dak- en thuislozen en statushouders. Dit zijn ‘vragende’ bewoners. Afhankelijk van de vraag op het moment van opleveren/aanbieden kan de verhouding 50 statushouders/40 maatschappelijke opvang wijzigen. De rest van de appartementen zullen worden verhuurd aan starters, ingeschreven bij WoningNet, zogenaamde ‘dragende’ bewoners. De huurprijs ligt onder de huurtoeslaggrens en bedraagt gemiddeld € 560,-. De verantwoordelijkheid voor de verhuur en het beheer van de appartementen ligt bij Portaal. Met Lister wordt een overeenkomst gesloten betreffende hun onderdeel in het beheer en de verhuur.

Meandergebouw

Ballotage
Om te kunnen sturen op de juiste samenstelling van bewoners wordt er gewerkt met een woonvereniging voor De Meander. De uiteindelijke selectie van huurders vindt plaats op reguliere toewijzingscriteria zoals inkomen, inschrijfduur en bezettingsnorm in combinatie met ‘ballotage’. Dat wil zeggen dat een selectiecommissie vanuit de nog op te richten woonvereniging selecteert op motivatie om in het Meandergebouw te wonen. Voor het overige gelden dezelfde regels als bij regulier aanbod, dus conform de huisvestingsverordening. Zo lezen we in dit Beheerplan.

‘Dragende’ bewoners
De nieuwe huurders (‘dragende’ bewoners) krijgen een regulier contract met een aanhangsel dat er gecommitteerd wordt aan 4 uur inzet per week en minimaal 12 uur per maand ten behoeve van de community. De selectie zal moeten waarborgen dat de bewoners voldoende ‘dragend’ zijn. Kort gezegd werk je niet mee aan de community dan kun je je huurappartement worden uitgezet. Dit al binnen 1 maand. Een commissie zal jaarlijks oordelen of je voldoende meewerkt. De eisen aan deze ‘dragende’ bewoners zijn:

 1. dat zij een bijdrage willen leveren aan het woonklimaat in een omgeving waar zowel reguliere als kwetsbare bewoners samenleven.
 2. bewustzijn dat er mensen wonen die misschien anders reageren dan gemiddelde mensen, een handleiding hebben of verschil vanwege culturele achtergrond.
 3. dat zij aantoonbaar open staan voor het concept van Meander
 4. een motivatiebrief waarbij vervolgens selectie en toewijzing verloopt via Portaal en de woonvereniging
 5. In Meander zijn cliënten uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen welkom. Zij maken een nieuwe start en gaan weer zelfstandig wonen met een huurcontract op eigen naam. Zij krijgen de regie over hun eigen leven en kunnen als goede buur samenleven.
 6. In Meander zijn statushouders welkom en kunnen een actief nieuw bestaan opbouwen: wonen in een nieuwe woonwijk en meedoen net als iedereen in de samenleving.
 7. Indien de huurder een negatieve beoordeling krijgt, behoudt Portaal zich het recht voor het huurcontract met huurder per eerst volgende maand op te zeggen.

Ton de Mol van de VSP over deze eisen: ‘Het gaat hier om nieuwe huurders die geruime tijd ingeschreven staan en geen woning kunnen krijgen in Nieuwegein. Hebben ze eindelijk zicht op een woning moeten zij eerst tekenen bij het kruisje waarbij ze dan opgezadeld worden met een sociaal maatschappelijke werkplicht. Voldoen zij niet aan de uitvoering van de voorgeschreven werkzaamheden kunnen zij na een terugkerende jaarlijkse toetsing door een ballotagecommissie uit hun woning worden gezet. Vraag moet men stellen, wie bepaald dat en hebben zij daar het wettelijke recht toe. Wij vinden dit pure chantage.’

Het uitgangspunt voor het (beschermd) wonen op De Meander is dat Lister het aantal plaatsen voor beschermd wonen niet uitbreidt binnen de gemeente Nieuwegein, maar haar huisvesting op een andere manier inzet. Elders zullen (groeps)plekken dan ook worden afgebouwd en losse woningen worden omgeklapt.

Het is nog onbekend wanneer het gebouw zal worden getransformeerd. De bestemmingswijziging zal binnenkort ter inzake liggen. Naar verwachting zullen de appartementen medio 2020 worden opgeleverd.

2 thoughts on “‘Wonen in de Meander is zorgen voor de ander’

 1. Karel ,43.

  Uit zeer betrouwbare bron heb ik mogen vernemen van , geen zorgen Gemeente bestuur gaat hier ook wonen om toezicht te houden en te begeleiden .

 2. Joy

  Wanneer begint de inschijving?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren