Gijzeling op het Cals College

Het beleidsteam van de gemeentelijke rampenstaf heeft 8 november 2002 een oefening gehouden. Het beleidsteam bestaat uit de burgemeester, de gemeentesecretaris, de ambtenaar rampenbestrijding en de hoofden van de GGD, politie en brandweer. Er zit ook een communicatieadviseur bij. Het oefenscenario betrof een gijzeling op het Calscollege.

Het doel van deze oefening was tweeledig: (1) het beleidsteam laten oefenen met de besluitvormingsprocessen en (2) het beleidsteam meer inzicht laten verkrijgen in het leidinggeven aan, en coördineren van de inzet van onder meer de GGD, brandweer, politie en de gemeentelijke organisatie. Het college heeft kennis genomen van de evaluatie van deze oefening. Het algemeen oordeel was dat het beleidsteam ondanks een wat stroef begin op een adequate wijze had gefunctioneerd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk