Gemeenteraad stuurt wethouder Marieke Schouten (GL) terug naar de tekentafel

In een amendement (2020-500) met betrekking tot de afwegingscreteria voor het winnen van aardwarmte in Nieuwegein, heeft wethouder Marieke Schouten (GroenLinks) er aardig van langs gekregen. Unaniem werd  afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering in een amendement door alle raadspartijen besloten, dat er meer zorgvuldigheid en transparantie nodig is voor de besluitvorming van winnen naar aardwarmte in Nieuwegein, inclusief haar eigen partij. Hiermee is de wethouder weer terug bij af en mag zij (nog) niet boren naar aardwarmte op de hoek van de Zuidstedeweg nabij tennisvereniging Oudegein.

De gemeenteraad blijft wel voorstander van boren naar aardwarmte, maar alles moet zorgvuldiger en de regie moet bij de gemeenteraad blijven. Dat zijn alle fractievoorzitters van de politieke partijen in Nieuwegein overeengekomen in een besloten vergadering. Hieruit is, op initiatief van de SP het ingediende amendement ontstaan.

Bewoners hebben al enige tijd, waaronder tijdens de inspreekmogelijkheid op 7 januari 2021, kritische signalen afgegeven over de winning van aardwarmte. Ook vinden de indieners van het amendement ‘Bezinning voor Aardwarmte’ dat de afwegingscriteria voor het winnen van aardwarmte, (2020-500), onvoldoende duidelijk en transparant zijn, waardoor het onduidelijk is wanneer er in voldoende mate aan deze criteria wordt voldaan.

De organisatie die het project draagt in Nieuwegein, Aardwarmte.nu had het college enkele weken geleden op het verkeerde been gezet. Zij wilde snel antwoord hebben van het college in Nieuwegein om te mogen boren naar aardwarmte bij tennisvereniging Oudegein. De eventuele subsidie (zie in dit artikel laatste alinea) die zij zou verkrijgen zou spoedig aflopen en dan zou het project de ‘tas met geld’ mislopen. Dit was echter niet waar. ‘Onzin’ aldus de partijen. Het college heeft laten weten dat de aanvraag voor de subsidie voor dit project uitgesteld kan worden.

De wethouder heeft eerder de toezegging gedaan dat voor er besluitvorming plaatsvindt over boorlocaties, de gemeenteraad inzicht krijgt in / kan spreken over het schadeprotocol. Ook wordt in het amendement gesteld dat de kaderstellende rol van de gemeenteraad met zich meebrengt dat afwegingscriteria voor de winning van aardwarmte generiek gelden en zich niet beperken tot de nu bekende locatie aan de Zuidstedeweg.

De beoogde locatie om naar aardwarmte te boren

In het amendement (2020-500) verzoeken alle politieke partijen dat het eerder ingediende voorstel van het college aan de raad, betreffende de afwegingscriteria voor het winnen van aardwarmte vervangen wordt door:

 1. tenminste als afwegingscriteria voor de winning van aardwarmte voor het grondgebied van Nieuwegein, of met effect op Nieuwegein, te gebruiken: a. veiligheid
  b. duurzaamheid
  c. maatschappelijke aanvaardbaarheid d. ruimtelijke kwaliteit
  e. functionaliteit locatie
  f. vergunningen proces
  g. inrichting boorlocatie
  h. lokale betrokkenheid boren en testen
  i. lokale betrokkenheid in winningsfase
  j. opruimplicht
  k. verandering van kosten voor de stadsverwarming voor inwoners
 2. het college op te dragen om met de resultaten van bewonersbijeenkomsten en de Avonden van de Raad op 7 en 14 januari 2021 als basis, samen met de stad, professionals en de gemeenteraad voor ieder van de criteria te komen tot één of meer meetbare en realistische indicatoren en waarbij de onderlinge samenhang en prioriteitstelling van die criteria eenduidig is benoemd.
 3. De geactualiseerde set van criteria en indicatoren ter besluitvorming aan de raad voor te leggen
 4. De bovengenoemde afwegingscriteria, met de dan vastgestelde indicatoren, bij ieder vervolgbesluit, waaronder die betreffende een samenwerkingsovereenkomst (SOK), toe te passen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk