Gemeenteraad behandelt moties ideeënmarkt tijdens raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 september heeft de Nieuwegeinse gemeenteraad gediscussieerd over 12 moties en een raadsvoorstel behandeld naar aanleiding van de ingediende ideeën van de ideeënmarkt.

De eerste Nieuwegeinse ideeënmarkt, die plaatsvond op 18 april, leverde tal van ideeën van inwoners op. Deze ideeën werden getoetst op (financiële) haalbaarheid en de ideeën die deze toets overleefden werden vervolgens in categorieën onderverdeeld. De ideeën in categorie 1 – ideeën die makkelijk uit te voeren zijn en weinig geld kosten – werden in het raadsvoorstel gebundeld en in stemming gebracht. Het voorstel werd unaniem aangenomen en daarmee krijgt het college de opdracht deze ideeën uit te voeren.

Vervolgens was het aan de fracties uit de raad om aan de slag te gaan met de overige ideeën. De fracties die één of meerdere ideeën zagen zitten konden deze als motie inbrengen. Uiteindelijk werden van de twaalf moties die op deze manier ingebracht werden, er zeven via stemming aangenomen.

Zo heeft de fractie van GroenLinks een motie gemaakt over het vergroenen van kruispunten en over het opknappen van het speelveldje aan de Wiersdijk. ‘De indiener van dat idee had handtekeningen verzameld van omwonenden. Beide ideeën waar GroenLinks de fracties van het CDA, CU en de VVD trekker van was, staan voor wat de partij belangrijk vindt: het vergroenen van onze stad en het realiseren van speelgelegenheden voor Nieuwegeinse kinderen. Beide moties voor deze ideeën zijn met een grote meerderheid aangenomen’ aldus Alma Feenstra, fractievoorzitter en raadslid coor GroenLinks in Nieuwegein.

De aangenomen moties:
– Het ontwikkelen van een aantrekkelijkere speelplek aan de Wiersdijk
– Het klimaatvriendelijk en verkeersveilig vergroenen van rotondes, wegen en kruispunten
– Het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor Nieuwegeinse vrijwilligers
– Het actief benaderen en inspireren van nieuwe inwoners om hun woning energiezuinig en tuin klimaatvriendelijk te maken
– Het aanbrengen van passende bestrating rond de Poldermolen Oudegein
– Het uitsluitend toestaan van plasticvrij vuurwerk
– Het ontwikkelen van een skatepark in Nieuwegein

Twee moties (over hondenpoepzakjes en over verkeersborden langs vaarwegen) werden ingetrokken na een toezegging van het college hiermee aan de slag te gaan. ‘Een van de doelen van de ideeënmarkt was om de verbinding tussen de raadsleden en Nieuwegeinse inwoners te versterken. Dat is zeker gelukt!’ zegt Feenstra.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk