Gebiedsvisie Jutphaas Wijkersloot in de raad

De gebiedsvisie voor de wijk Jutphaas Wijkersloot wordt op 27 mei 2009 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college heeft inmiddels ingestemd met de gebiedsvisie en op 13 mei wordt de visie ook nog besproken in de commissie RIM. De corporaties Mitros en Jutphaas Wonen en de gemeente Nieuwegein hebben de visie opgesteld om te zorgen dat Jutphaas Wijkersloot in de toekomst een fijne wijk blijft om te wonen, leren, spelen en werken. De visie vormt het kader voor de ontwikkeling van de wijk. Na vaststelling wordt de visie uitgewerkt in concrete programma’s.De visie geeft een streefbeeld voor de toekomst op de onderwerpen ruimte; wonen; jeugd en gezin; ouderen en zorgverleners. Dit toekomstbeeld is op hoofdlijnen en daardoor vrij abstract. De komende tijd wordt de visie uitgewerkt in concrete projecten. Dan wordt ook duidelijker wat er precies gaat gebeuren. Bewoners worden hierbij betrokken. Er is een regisseur aangesteld om de vaart erin te houden en ervoor te zorgen dat projecten ook echt van de grond komen.Voor het opstellen van de visie is gebruik gemaakt van onderzoeksgegevens en de inbreng van verschillende partijen. Zo konden onder meer bewoners, ondernemers, zorginstellingen en scholen op verschillende manieren hun wensen en meningen kenbaar maken. Daarnaast is er een inspraaktraject geweest. Veel reacties gingen over onderwerpen die bij de uitwerking aan de orde komen, bijvoorbeeld verkeer en parkeren, sport en recreatie voor de jeugd, groen en de sociale veiligheid. De visie zelf is hierdoor alleen op een paar kleine punten aangepast. De regisseur houdt dit in de gaten of de reacties ook daadwerkelijk bij de uitwerking worden betrokken.Wat duidelijk naar voren komt is dat bij ontwikkelingen in de bestaande stad de belangen behoorlijk uiteen kunnen lopen. Dit geldt met name voor het onderwerp woningbouw: een groot deel van de bewoners wijst extra woningbouw af terwijl anderen juist een behoefte zien aan met name meer seniorenwoningen. Hoewel er is gestreefd naar een zorgvuldige afweging, zal de visie op sommige punten niet aan alle wensen tegemoet kunnen komen.

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: