Extra impuls in aanpak laaggeletterdheid in Nieuwegein

Tijdens de algemene beschouwing op donderdag 8 november – hét politieke debat van het jaar waarin vooruit wordt gekeken naar het begrotingsjaar 2019 – heeft de PvdA Nieuwegein aandacht gevraagd voor het onderwerp laaggeletterdheid. Ongeveer 15% van de inwoners in Nederland is laaggeletterd en dat betekent bijna 10.000 laaggeletterden in Nieuwegein. Volgend jaar komt het college met een aanpak van laaggeletterdheid, maar de PvdA vond dit probleem te groot en wilde hier niet op wachten. Zij zien graag dat op korte termijn gekeken wordt naar de documenten die verbeterd kunnen worden om laaggeletterden beter te helpen.

Na stemming en het debat van donderdagvond heeft dit onderwerp een positieve toezegging gekregen van de burgemeester. Ook de meerderheid van de raad stemde voor om direct extra middelen beschikbaar te stellen voor inwoners die een taalopleiding willen volgen.

‘De gemeente heeft de taak om in de communicatie en dienstverlening te zorgen dat deze begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. Onze gemeentelijke formulieren moeten worden verbeterd op gemak, eenvoud en laagdrempeligheid. Dit proces mag volgens de PvdA wel sneller dan zes jaar, draagt het college op om dit nog in deze periode te doen. We moeten als gemeente zelf het goede voorbeeld geven’ aldus Marianne Spalburg fractievoorzitter van de PvdA in Nieuwegein.

Spalburg: ‘Laaggeletterdheid is een enorm probleem in Nieuwegein. En dit leidt in veel gevallen ook tot problemen op het gebied van zoals participatie, werk, gezondheid en schulden. Het college komt in 2019 met een integratie aanpak van laaggeletterdheid, dat is goed, maar de PvdA vindt dat we nú stappen moeten zetten. De gemeente heeft de taak om in de communicatie en dienstverlening te zorgen dat deze begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. Onze gemeentelijke formulieren moeten worden verbeterd op gemak, eenvoud en laagdrempeligheid. Dit proces mag volgens de PvdA wel sneller dan zes jaar, draagt het college op om dit nog in deze periode te doen. We moeten als gemeente zelf het goede voorbeeld geven.”

‘Daarnaast is de vraag naar een taalopleiding voor laaggeletterden groter dan het aanbod. Het zou een verloren kans zijn dat veel laaggeletterden, die toch al moeilijk te bereiken zijn en nu eindelijk – al dan niet via het taalhuis of de WIL – de stap hebben gezet om een taalopleiding te volgen, opnieuw worden teleurgesteld en wellicht zullen afhaken. “Dit is voor de PvdA onverteerbaar.” Aldus Marianne Spalburg. Daarom willen we nu alvast voor 2019 extra middelen vrijmaken. Hierdoor kunnen laaggeletterde inwoners van Nieuwegein, die anders op een wachtlijst komen te staan, de Taal+ opleiding alsnog het komend jaar volgen’ geeft de fractievoorzitter aan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren