Evaluatie Welstandsnota Nieuwegein; hoofdlijnen voor herziening

De Welstandsnota van Nieuwegein uit 2004 wordt herzien. Belangrijk doel van de herziening is het opstellen van een gebruiksvriendelijkere nota en waar mogelijk een verdere vereenvoudiging (en versnelling) van procedures bij kleine bouwinitiatieven. Bijzonder is een experiment met bouwen onder slechts enkele voorwaarden, het zogenaamde ‘welstandsluw’ bouwen. Voor dit experiment is het oog gevallen op 20 particuliere woningbouwkavels op het Eiland in Blokhoeve.De voorgestelde aanpassingen komen voort uit de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren én uit de regionale en landelijke ontwikkelingen. Nu de nota in de raadscommissie RIM is behandeld start er binnenkort een inspraaktraject, waarbij burgers actief betrokken worden via het digipanel en wijknetwerken.Na verwerking van de inspraakresultaten is het de bedoeling dat de gemeenteraad de Welstandsnota Nieuwegein 2008 eind dit jaar vaststelt. Daarna wordt de nota digitaal beschikbaar gesteld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren