Duidelijkheid over toekomst woningbouw Deventerschans

Omwonenden van de Deventerschans weten nu welke kaders de gemeente wil geven voor woningbouw aan de Deventerschans. Afgelopen weekend werd met omwonenden gepraat over de laatste stand van zaken van het bestemmingsplan, dat in het najaar wordt aangepast. Het was een vervolg op een bijeenkomst eerder dit voorjaar. Ook staat er sinds eind vorige week een informatiebord bij de bouwlocatie.

Na jarenlange onduidelijkheid weten omwonenden eindelijk waar ze aan toe zijn. De gemeente heeft de plannen voor de woningbouw aan de Deventerschans in de afgelopen jaren aangepast. De hoogte en de aantallen zijn bijvoorbeeld naar beneden bijgesteld. Verder mag maximaal de helft van de bouwlocatie bebouwd worden met 16 woningen, de nieuwe bewoners moeten hun auto’s op het terrein kunnen parkeren en de rest blijft openbaar toegankelijk groen.

Speelplaats voor kinderen
De bouwlocatie was tot 2009 de plek van een basisschool. Daarna werd het (tijdelijk) een trapveld voor kinderen uit de buurt. Op dit moment wordt het gebruikt als bouwdepot van het Betere Buurten-project voor het verbeteren van de straten. Op het naastgelegen stukje grasveld, op de hoek met de Kootwijkerschans, komt een speelplaats voor kinderen. Na de zomer komt de gemeente met een aantal voorstellen, zodat kinderen (en hun ouders) mee kunnen denken en kunnen kiezen. De speelplaats moet dan binnen een half jaar gemaakt zijn.

Geen Knarrenhof
Op de bouwlocatie van de Deventerschans komt in elk geval geen Knarrenhof, waar eerder nog sprake van leek te zijn. De stichting achter het concept Knarrenhof wilde meer bouwen dan mogelijk was op de beschikbare bouwgrond. Naar verwachting neemt het college van Burgemeester en Wethouders na de zomer een besluit over het bestemmingsplan. Als in de 6 weken daarna geen bezwaar volgt, is het bestemmingsplan definitief en gaat de gemeente op zoek naar een ontwikkelaar.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk