Denk mee over extra kwaliteitsimpuls aan Utrechts openbaar vervoer

Het Utrechts openbaar vervoer is toe aan een extra kwaliteitsimpuls. Dat laat de provincie Utrecht onze redactie weten. Vanaf december 2025 overweegt de provincie fors in te zetten op tal van vernieuwingen. Zo moeten ruim 500 bussen binnen enkele jaren elektrisch gaan rijden. Op de middellange afstanden wordt voorzien dat nieuwe snelbuslijnen – ‘U-liners’ – van start gaan. Het openbaar vervoer kan misschien ook vaker ondergronds. Het lightrail netwerk dat Nieuwegein verbindt met de binnenstad van Utrecht zal verbonden worden met Zeist-Noord.

Snelle bussen, OV onder de grond
Eén van de voorstellen in het OV-netwerkperspectief is de meerwaarde te onderzoeken van snelbussen – ‘U-liners’ – die ontbrekende schakels in het landelijke spoornetwerk invullen. Op de middellange afstand in de provincie kunnen deze een serieus alternatief bieden voor de auto. Dat vraagt om een krachtige combinatie met bestaande en nieuwe P+R-locaties en de fiets.

Ook in steden gaat de provincie Utrecht aan de slag met bussen die snel en vaak rijden op de populaire routes. Het HOV-netwerk ‘U-link’ wordt uitgebreid naar de regio Amersfoort. Voor de langere termijn in het stadsgewest Utrecht wil de provincie een stapsgewijze introductie verkennen van een versterking van het lightrail netwerk dat Nieuwegein snel verbindt met de Utrechtse binnenstad en Zeist-Noord. Deze mogelijk deels ondergrondse tramoplossing vervangt bussen in de stad Utrecht, maakt gezonde groei mogelijk en geeft een impuls aan de leefbaarheid in de stad.

Basis OV netwerk blijft op orde
De fijnmazige basis van het OV-netwerk blijft van hoge kwaliteit. Ook in gebieden waar weinig reizigers zijn, moet OV beschikbaar blijven. Bijvoorbeeld in de vorm van buurtbussen of regiotaxi. Het OV heeft ook een sociale functie en moet eraan blijven bijdragen dat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Innovatie is hierbij een middel, en niet het doel.

Denk mee over nieuw OV!
Voordat de provincie Utrecht deze uitgangspunten voor het toekomstig OV en het OV-netwerkperspectief definitief maakt, zijn er panelgesprekken en interactieve bijeenkomsten voor inspraak en consultatie met belangenorganisaties en gemeenten.

Het brede publiek kan reageren op de toekomstplannen door te stemmen op polls en een enquête in te vullen. Deze staat open van 16 november tot 16 december. Ga hiervoor naar deze website. Daar staat ook meer informatie over de Nota van Uitgangspunten en het OV Netwerkperspectief 2025-2035.

Vervolg
De provincie Utrecht zal de reacties uit de inspraak en consultatie verwerken in definitieve versies van de Nota van Uitgangspunten en het OV-netwerkperspectief. Die worden die in de eerste helft van 2022 vastgesteld door Provinciale Staten. Vervolgens zal het dagelijks bestuur van de provincie eind 2022 het programma van eisen vaststellen, die als leidraad wordt gebruikt bij de aanbesteding richting vervoerders in 2023-2024.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk