Deel uw ervaring tijdens vergadering Adviesraad Sociaal Domein

Deel uw ervaring tijdens vergadering Adviesraad Sociaal Domein

Hoe functioneert de ondersteuning op gebied van welzijn, meedoen en zorg in Nieuwegein? Hoe ervaren inwoners dit? Zijn er problemen, mogelijkheden voor verbetering of zaken die juist bevallen? Anderhalf jaar na de decentralisaties van de ondersteuning op gebied van welzijn, meedoen en zorg hebben inwoners van Nieuwegein de nodige ervaring opgedaan. De Adviesraad Sociaal Domein gaat hierover graag in gesprek met inwoners van Nieuwegein. Deze keer in de wijken Hoogzandveld/Lekboulevard, Vreeswijk en Fokkesteeg. Woont u daar? Dan bent u van harte welkom op donderdag 10 november 2016 vanaf 19.30 uur in Buurtplein Zuid aan de Ratelaar 37 in  Nieuwegein zuid. De andere wijken komen ook nog aan bod.

De Adviesraad is een groep inwoners die door het college van burgemeester en wethouders zijn benoemd. De Adviesraad adviseert het college en de gemeenteraad over de inhoud en uitvoering van het beleid op de zorg- en hulpverlening. En dan met name op de gebieden die sinds vorig jaar door de rijksoverheid aan de gemeenten overgedragen, namelijk: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet(Jeugdzorg) en de Participatiewet (ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand). De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein bestaat uit mensen die vanwege hun persoonlijke of werksituatie zelf te maken hebben met deze wetten.

Twee keer per jaar houdt de Adviesraad in wijken van Nieuwegein een vergadering. Inwoners kunnen bij zo’n vergadering hun ervaringen kenbaar maken. Daarbij gaat het niet om persoonlijke maar om algemene problemen en oplossingen die een bredere groep aangaan.

Wijkindeling

De Adviesraad hanteert een wijkindeling in 3 clusters en organiseert per cluster bijeenkomsten. Hieronder de wijkindeling:

  • Noord : Galecop, Jutphaas-Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve
  • Midden: Batau-Noord, Batau- Zuid, Doorslag, Centrum, Merwestein
  • Zuid : Hoogzandveld/Lekboulevard, Vreeswijk, Fokkesteeg

 

ledenadviesraad

De leden van de adviesraad

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren