Deel 2 ‘Ooievaar in Galecop weer terug op zijn nest’

Het ooievaarsnest, dat in maart 2006 is geplaatst in de wijk Galecop, is weer bewoond door het ooievaarsmannetje dat zijn eerste intrek nam in 2013. Het nest,   tussen de Reinesteijnseweg en de Lucas van Leydenhage, is sindsdien ieder jaar de vaste broedplek voor dit mannetje dat nu wacht op zijn vrouwtje. John van Erve is onze vaste ‘ooievaarsfotograaf’ ter plekke en liet ons vandaag het volgende weten:

John van Erve: ‘Liefde is……met vreugde uitkijken naar je partner, blij zijn als ze weer thuiskomt en haar de liefde verklaren ! Deze week is nu dus ook de wederhelft van onze Galecopse ooievaar aangekomen. Ter voorbereiding op het broedseizoen betekent dat het nest in orde maken en de omgeving afstruinen om te bepalen hoeveel voedsel er voorhanden is.’

Onze redactie in Galecop en John van Erve zullen de wijkbewoners weer op de hoogte houden omtrent de voortgang rondom het nest. Onder de foto’s van de ontmoeting tussen het mannetje en vrouwtje. Klik hier voor de aankomst van het mannetje eerder in februari dit jaar.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk