De veranderende rol van de gemeente (deel 1)

Met name in deze Raadsperiode (2002 –2006) heeft de VVD fractie met de regelmaat van de klok de aandacht gevestigd op de noodzaak van een veranderde rol van de gemeente. Door stelselmatig vragen te stellen over omvang van en wijzigingen in het ambtelijk apparaat, wijzigingen in beleid aan te brengen is getracht het College te sturen naar een andere rol van de gemeente.

Aangezien echter met de intrede van deze periode ook het dualisme is ingevoerd is het, volgens de VVD Nieuwegein, moeilijker gemaakt rechtstreeks “in te grijpen” in het ambtelijk apparaat. De Raad stelt de kaders en het College is vrij het ambtelijk apparaat zo in te richten als zij wenselijk achten. Hoe het College tot resultaat komt is dus niet des Raads. Lees hier het vervolg in de rubriek: De VVD fractie vertelt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk