Katern

De veranderende rol van de gemeente (deel 1)

Met name in deze Raadsperiode (2002 –2006) heeft de VVD fractie met de regelmaat van de klok de aandacht gevestigd op de noodzaak van een veranderde rol van de gemeente. Door stelselmatig vragen te stellen over omvang van en wijzigingen in het ambtelijk apparaat, wijzigingen in beleid aan te brengen is getracht het College te sturen naar een andere rol... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk