De Mol van de VSP: ‘Hoe betrouwbaar is de gemeente Utrecht in zijn besluitvorming over de realisatie van dit windpark’

In het Algemeen Dagblad van 4 april jongstleden werd de wethouder Lotte van Hooijdonk van het college van B&W van Utrecht geciteerd m.b.t. het plaatsen van elf windturbines in de Polder Rijnenburg en Reijerscop met een totaal opgewekt vermogen van 44 Mega Watt per jaar. Volgens haar ”Een alles of niets scenario”! In de provincie Utrecht is momenteel 34 Mega Watt aan windenergie gerealiseerd via windturbines vanaf 60 meter ashoogte. De Ronde Venen (3 MW), Houten (6 MW), Lopik (6 MW), Nieuwegein (10 MW) en Vianen (9 MW), tezamen 34 Mega Watt.

Met het opwekken van 44 Mega Watt dient de gemeente Utrecht verschillende belangen. Invulling van de landelijke (6000 Mega Watt) – en provinciale doelstelling (65,5 Mega Watt) en eigen belang. Met de opwekking van 44 Mega Watt doen ze er namelijk nog een schepje bovenop (12,5 Mega Watt) om in haar eigen behoefte en ambitie (klimaat neutraal 2030) te voorzien.

De VSP in Nieuwegein heeft al een ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’ ingediend. Utrecht is de snelst groeiende regio en stad van Nederland. De ruimte in de regio is schaars. Ton de Mol van de VSP in de motie: ‘Er zullen in deze regio echt keuzes gemaakt moeten worden. Het Koersdocument van de Provinciale Staten van Utrecht, wat vast is gesteld op 10 december 2018, op basis van de Promos-prognose 2017, stelt dat er ruimte moet worden gezocht voor 57.000 tot 76.000 extra woningen tot 2014! bovenop hetgeen reeds geprogrammeerd is. Op basis van dit Koersdocument moet het aantal woningen in de Provincie Utrecht tot 2040 met 124.000 tot 142.000 woningen groeien. De polder kan voor een groot deel in deze behoefte voorzien. Uitstel van de geplande woningbouw in de polder Rijnenburg en Reijerscop zal de leefbaarheid in omliggende gemeenten, zoals Nieuwegein, verder onder druk zetten.’

De motie van de VSP is opgepikt door Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis van de VVD. Hij heeft middels schriftelijke vragen bij minister Kajsa Ollongren (Wonen) om opheldering gevraagd over de voorgenomen plaatsing van zonnepanelen en windmolens in de Utrechtse polder Rijnenburg.

Tijd dringt echter!
De doelstelling uit het Energieakkoord eist van de Provincie Utrecht uiterlijk 2020 65,5 Mega Watt te realiseren, deze wordt niet gehaald. Het restant van 31,5 Mega Watt van de energieopgave zal dan verdubbeld worden (kamerbrief 10 juli 2018 EZK ”Monitor wind op land 2017”)! Noodzaak van de versnellingsagenda m.b.t. deze energietransitie in de polder Rijnenburg en Reijerscop wordt hiermee duidelijk maar is een ongewenste ontwikkeling.

Vele varianten zijn sinds 2017 de revue gepasseerd met nu de slechts mogelijke uitkomst voor omwonenden, het worst case scenario van 11 windreuzen, 225 meter hoog (tiphoogte), in het hart van de polder en dicht op de woonwijken van de omliggende gemeenten! Vanwege eerder genoemde is daardoor (grootschalige) woningbouw slechts (gefaseerd) mogelijk vanaf 2036 of wordt zelfs geheel uitgesteld.

Nederland staat de komende jaren voor een grote woningbouwopgave. Tot 2040 moeten er nog minstens een miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, de helft daarvan in de Randstad en een groot deel binnen bestaand stedelijk gebied. De druk op de toekomstige invulling van de ruimte in de gemeenten, stad, regio en provincie is groot.

Het Koersdocument van de Provinciale Staten van Utrecht stelt zelfs dat er tot 2040 ruimte moeten worden gezocht voor 57.000 – 76.000 extra woningen, bovenop hetgeen reeds geprogrammeerd is in de PRS/PRV 2013-2028, dit op basis van de Primos-prognose 2017.

Het aantal woningen in de Provincie Utrecht tot 2040 met 124.000 – 142.000 moet groeien. Woningbouw in de Polder Rijnenburg en Reijerscop kan met minimaal 7000 tot maximaal 25.000 woningen in deze behoefte voorzien;

De gemeente en stad Utrecht geeft geen antwoord op de vraag of er wel of geen woningbouw en op welk moment in de polder Rijnenburg en Reijerscop plaatsvindt, ondanks dat de opgave en behoefte aan woningbouw in de regio en de gemeenten in de Provincie Utrecht groot is. Deze wordt pas gemaakt in de actualisering van de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) voor Utrecht en het Ruimtelijke Economisch Perspectief (REP) voor de regio.

Dat men woningbouw in dit stadium loskoppelt van de nu lopende discussie over de plaatsing van de windturbines is niet realistisch en getuigd van weinig respect voor de omliggende gemeenten.

Hoe betrouwbaar is de gemeente Utrecht in zijn besluitvorming over de realisatie van dit windpark. Alles wijst er op dat de gemeente Utrecht een partijdige partij is die om wat voor reden dan ook een eigen belang heeft om dat windpark te (doen) bouwen.

Ton de Mol, Fractievoorzitter Verenigde Senioren Partij Nieuwegein (VSP) in een eerdere reactie: ‘In plaats van nieuwe windmolens op land kunnen we veel beter alleen nog nieuwe windparken op zee gaan bouwen. Dat is goedkoper, levert meer energie op en bespaart omwonenden overlast. Binnenlands Bestuur heeft hier reeds op 26 februari 2018 aandacht aan geschonken met een onderzoek (wind-op-zee-in-relatie-tot-wind-op-land) die aangeboden is aan het Ministerie van Economische Zaken met betrekking tot de vaststelling van een nieuw Energieakkoord. Deze zal vast in de papierversnipperaar terecht gekomen zijn!’

4 thoughts on “De Mol van de VSP: ‘Hoe betrouwbaar is de gemeente Utrecht in zijn besluitvorming over de realisatie van dit windpark’

 1. Bezemer

  Geen windmolens heel slecht voor de omwonenden zet dan zonnepanelen neer dit kan je niet maken Utrecht zo dicht bij de woonwijken

 2. Jos

  Maar wel op alle daken van woningen en andere voorzieningen voor 0 op de meter die in Rijnenburg gebouwd kunnen worden!! Het mes snijdt dan aan 2 kanten. Ongebouwde gronden kunnen dan ook van zonnepanelen voorzien worden!!!👍

 3. Jos

  Windparken op Noordzee krijgen verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld
  Geplaatst op 11 april 2019 Zonne- en alternatieve energie
  Windparken op Noordzee krijgen verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld Bron: TenneT. Beeld: Artist’s impression van een 2GW offshore converter platform voor IJmuiden Ver
  TenneT gaat tussen 2024 en 2030 zo’n 6,1 gigawatt aan nieuwe offshore windparken op land én op zee aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Daarbij maakt de netbeheerder gebruik van gelijkstroomverbindingen en andere innovatieve technieken, die beter zijn voor de omgeving én de kosten beperken.

  Manon van Beek, CEO TenneT: “Wij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de versnelling van de energietransitie. Op basis van onze ervaringen met innovatieve technologie in Duitsland kunnen wij nu de Nederlandse ambities voor de ontwikkeling van wind op zee met minder kabels, minder platforms en minder ruimtelijke impact en hinder voor de omgeving en het milieu zowel op zee als op land helpen realiseren.”

  Innovatieve gelijkstroomverbindingen
  De Minister van Economische Zaken & Klimaat (EZK) heeft met zijn brief aan de Tweede Kamer een belangrijke stap gezet in de uitvoering van de routekaart voor de ontwikkeling van windenergie op zee tot 2030. TenneT heeft van EZK de verantwoordelijkheid gekregen voor het aansluiten van in totaal 9,6 GW. Daarvan zal 5,6 GW worden aangesloten met wisselstroomverbindingen en 4 GW met innovatieve gelijkstroomverbindingen. Samen met de al operationele windparken op zee komt de capaciteit aan wind op zee in 2030 uit op 10,6 GW. Dit komt overeen met bijna 22 keer de capaciteit van de kerncentrale in Borssele.

  Wereldprimeur: capaciteit van 2 gigawatt
  Voor de windenergiegebieden Hollandse Kust (west) en Ten Noorden van de Waddeneilanden wordt geprofiteerd van TenneT’s gestandaardiseerde concept met offshore transformatorstations van 700 MW. Deze bundelen de elektriciteit van de windparken. 220 kV kabels transporteren de windstroom vervolgens naar de kust.

  Bij het verder op zee gelegen windenergiegebied IJmuiden Ver zullen twee gelijkstroomverbindingen (bestaande uit kabels en converterstations) worden gebruikt; voor het eerst ter wereld met een capaciteit van 2.000 MW (2 GW). De kabels hebben een spanningsniveau van 525 kV (525.000 Volt). Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de schaalgrootte van dit gebied en dit sluit ook aan bij de wens van windindustrie voor grotere windparken. Bij een grotere capaciteit van 2 gigawatt zijn maar twee in plaats van zes kabels nodig (lagere kosten) en is er dus ook een kleiner ruimtebeslag. Ook zijn minder tracés op land nodig, waardoor de omgeving zoveel mogelijk wordt ontzien.

  Veel profijt van Duitse activiteiten
  De stap naar verbindingen met een vermogen van 2 GW is mogelijk vanwege TenneT’s unieke ervaring met HVDC netaansluitingen in Duitsland. Daar sluit TenneT op grote schaal offshore windparken aan op basis van gelijkstroom. Gelijkstroomkabels van 2 GW, maar dan op land, vormen ook de basis voor de aan te leggen SuedLink en SuedOstLink. Het hoge spanningsniveau van 525 kV gebruikt TenneT voor de nieuwe internationale verbinding tussen Duitsland en Noorwegen, NordLink.

  Bij het aansluiten van windparken bij IJmuiden Ver zullen dus twee offshore converterstations van elk 2 GW worden geplaatst die de door de windparken opgewekte wisselstroom omzetten in gelijkstroom. Met deze techniek worden transportverliezen voorkomen. Op land staan dan weer converters die de gelijkstroom omzetten naar wisselstroom voor verder transport en distributie naar bedrijven en huishoudens. Door aansluiting op de meest verstandige punten in het net wordt ook voorkomen dat grote investeringen in het landelijk hoogspanningsnet noodzakelijk zijn. De offshore converters en windmolens bij IJmuiden Ver (ca. 80 km uit de kust) zullen niet vanaf land zichtbaar zijn.

  En wij maar aanmodderen met landwindmolens die alleen maar overlast geven!!!!!!!! Wees gegroet!!! Jos

 4. Linda

  Wie zegt dat de opgewekte energie überhaupt naar Nederlandse huishoudens gaat? Wij moeten voldoen aan een opgelegde Europese productie-eis maar wat is het gevolg als we dat gewoon niet doen? De vraag mbt de betrouwbaarheid van de overheid op dit punt is simpel; die is er niet. Het zijn collaborateurs met het EU-regime en veelal profiteurs (hebben hun oog al op de volgende baan). Regels en richtlijnen worden genegeerd evenals belanghebbenden. Schijnvoorstellingen om zogenaamd bewoners betrokken te laten zijn terwijl het niets anders is dan het doordrammen, verwarring zaaien en moestrijden. Geen windmolens. Geen politici die aftreden om opgevolgd te worden door de volgende corrupte marionet.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk