De Kleding- en Speelgoedbank willen ZZP-ers én gepensioneerden bedienen

Het bestuur van de Kledingbank voor Nieuwegein (K4N) is in samenwerking met het bestuur van de Speelgoedbank voor Nieuwegein, een onderzoek gestart naar een extra doelgroep die gebruik zou kunnen en mogen gebruiken van de beide voorzieningen.

Op dit moment mogen alleen inwoners met een Stadspas, U-pas of een doorverwijzing hier gebruik van maken. Uit onderzoeken is echter gebleken dat er een groot aantal inwoners wel een modaal bruto inkomen hebben, maar door verschillende omstandigheden toch een netto besteedbaar inkomen hebben dat gelijk of soms zelfs onder de armoedegrens ligt. Bij deze groep moet ook zeker gedacht worden aan ZZP-ers en gepensioneerden.

Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente Nieuwegein, de woningcorporaties Portaal, Mitros en Jutphaas Wonen en het Diaconaal platform dat er extra aandacht wordt gevraagd voor deze groep inwoners. Door vroeg te signalering van betalingsachterstanden kunnen de Sociaal beheerders van de corporaties snel actie ondernemen en een verwijzing invullen voor de betrokkenen. Ook scholen, huisartsen en psychologiepraktijken kunnen een grote rol spelen in het ontdekken van deze groep van “minima”.

‘Juist in de tijd waarin alles duurder wordt en de uitkeringen niet in verhouding mee stijgen, zal deze groep alleen maar groter worden. De Kledingbank en Speelgoedbank zullen geen inkomens gaan controleren, maar uitgaan van de verwijzing die de verschillende instanties mogen af geven. Er wordt heel veel goede kleding en speelgoed gedoneerd door de inwoners van Nieuwegein en deze nieuwe groep zal hier dan ook van kunnen profiteren’ aldus Fred van de Siepkamp namens de Kledingbank voor Nieuwegein en de Speelgoedbank.

3 thoughts on “De Kleding- en Speelgoedbank willen ZZP-ers én gepensioneerden bedienen

 1. Conny van der Wal

  Hallo

  Goed initiatief!!!!
  Ik kijk uit naar de uitwerking ervan.

  Ik ken veel mensen oud of jong welke niet in aanmerking komen voor regelingen zoals bijvoorbeeld: Een stadspas (voorheen U-pas) bijzondere bijstand etc.
  Dan valt men letterlijk tussen de wal en het schip.

  Op veel gezellige plekken in Nieuwegein zijn
  (sociale) eetcafé’s alwaar je anderen kunt ontmoeten.
  Maar ook belangrijk dat mensen een (gezonde) maaltijd wordt aangeboden.Welke bereidt worden door gemotiveerde,gepassioneerde vrijwilligers.
  Een pluim bij deze voor al die vrijwilligers!!!

  De ene eetgast komt voor de gezelligheid/ontmoeting, de ander voor een goede maaltijd, weer een ander voor de structuur/er ff tussenuit: Of een combi van dit alles.

  De tarieven verschillen overal.
  En ze lijken betaalbaar voor iedereen.

  Helaas merk ik dat sommige mensen niet meer iedere week kunnen komen. Met de Nieuwegeinse stadspas is het nog wel te doen, maar zonder stadspas betalen mensen het dubbele.

  Hebben mensen een goed inkomen…dan zijn de gehanteerde tarieven makkelijk te doen.

  Mensen die door allerhande omstandigheden in de problemen komen, (wat aan de buitenkant niet zichtbaar is) die blijven steeds meer weg….en willen dat niet “aan de grote klok hangen”

  Dus nogmaals fijn en goed dat men meer met elkaar gaat samenwerken en de “onzichtbare groep” minima een helpende hand toe steekt.

  Want idd naast de groep: “Stadspassers” zijn vele andere minima.
  Welke door uiteenlopende oorzaken ,
  financiële en andere (welzijns) problemen vastlopen.

  Inzetten op PREVENTIE/(vroegtijdige SIGNALERING en daarna handelen!!!! Dat is de sleutel!
  Helaas is er fors bezuinigd op preventie…
  Signaleren gebeurd wel in het gunstigste geval.
  Maar aktief erop akteren of naar de juiste plek doorverwijzen blijkt in de praktijk nog lastig….
  En daar verbaas ik mij over.
  Natuurlijk gaan er gelukkig ook veel handelingen wel goed.

  Inzet op signaleren/preventieve en niet te vergeten NAZORG levert geld op en nog belangrijker:
  Positief gezonde, “gelukkige” mensen.

  En niet pas handelen als bewoners al in de ellende zitten.
  Dat kost geld doordat mensendie ziek worden van burocratie en o.a (financiële) tegenslag.

  Daar ben ik al jaren mee aan de slag en probeer mij hiervoor in te zetten. (Helaas deels vanuit eigen ervaring met bovenstaand verhaal)
  Vele andere medeburgers proberen dit ook bespreekbaar te maken en zijn hiermee actief aan de slag.Dit kost blijkbaar heel veel tijd (en dus geld)
  Zodoende komen komen er steeds meer initiatieven op maat bij. Dat is goed, zolang het allemaal op elkaar is afgestemd en echt de samenwerking aan gaan. Niet alleen op papier samenwerken maar letterlijk daad bij woord.
  DOEN!

  Ik weet dat we in Nieuwegein aan het zoeken zijn naar hoe dit te realiseren en dat is positief!
  En de initiatieven die ik lees zien er veelbelovend uit en lijken zo logisch m.i.z.

  Er zijn allemaal lerende organisaties aan Zet en zoekende hoe hun werk goed te doen.
  En petje af voor al die mensen die dit doen vanuit goede intenties.

  Maaaarrrrr:
  WIE gaat nu echt die belangrijke regiefunctie uitvoeren?
  Dat ene loket met echte mensen die tijd en aandacht kunnen en mogen geven en op zoek naar de vraag achter de vraag..

  Niet steeds (nog) meer inzetten op digitale hulp/sociale kaart, maar juist ook op inzet op persoonlijke AANDACHT.
  Dit kan elkaar ook goed aanvullen/naast en met elkaar.

  En nogmaals dat levert op korte en langere termijn geld op. En wat meer tevreden mensen ondanks soms wat tegenslag.

  Het zou eigenlijk niet om geld moeten gaan,maar om mensen.
  Daar is iedereen het over eens.
  En toch wordt er nog steeds veel geld verspild op allerhande vlakken.
  Helaas vaak gebaseerd op belangenverstrengeling binnen en buiten het gemeentelijk apparaat/overheid.

  ZORG en WELZIJN gaat over mensen.
  En ja, er veel welvaart.. Helaas heeft dat ook zijn keerzijde..

  Sociale duurzame groet van:
  Conny van der Wal

  1. Hallo Conny,
   De gemeente Nieuwegein heeft in de prestatieafspraken met de woningcorporaties afgesproken dat er vroegsignalering moet komen. De corporaties doen dit al. Er worden al heel snel huisbezoeken afgelegd bij huurders die een huurachterstand beginnen op te bouwen. Er wordt dan gesproken wat de oorzaak zou kunnen zijn en hoe op te lossen. Een steuntje in de rug van deze groep is het gebruik kunnen en mogen maken van de kledingbank en de speelgoedbank. (ten alle tijden doorverwezen door een hulpverlener, zie sociaal beheerder corporaties) Het is niet zo dat er die belangrijke regiefunctie gaat doen, maar dat de onderlinge samenwerking goed gaat. In Utrecht is er een jaar geleden een dergelijk project opgestart m.m.v. de energiebedrijven en de ziektekostenverzekeringen. Dit is een geslaagd project en eigenlijk zou ik dit hier ook willen. We kunnen niets meer doen dan ons best.

 2. Linda

  Superactie. Alle gereguleerde dingen zoals de u-pas, zijn voor veel mensen niet bereikbaar omdat ze simpelweg officieel teveel verdienen, maar naar de werkelijke kosten wordt niet gekeken. Daardoor lijkt het alsof ze het financieel niet moeilijk hebben, terwijl ze eigenlijk onder de armoedegrens leven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren