Column burgemeester Frans Backhuijs: ‘Waarom wilt u gaan stemmen?’

‘Heeft u ze ook gezien? Borden met de posters van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart? Of heeft u al kandidaten ontmoet in het winkelcentrum die u vertellen over hun standpunten? De verkiezingen zijn nu overal zichtbaar. Aanstaande donderdagavond is de laatste raadsvergadering in de oude samenstelling.’

‘Waarom gaat u stemmen? De gemeenteraad neemt besluiten over allerlei zaken in onze wijken en buurten. Dat kan gaan over scholen, sportvelden, de bouw van huur- of koopwoningen en het groen. De raad neemt eveneens besluiten die gaan over het welzijn van inwoners en hoe de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning wordt uitgevoerd. Ook veiligheid, verkeer, milieu, energietransformatie en afval zijn belangrijke onderwerpen waar de raad over gaat. Daarnaast zorgt de gemeenteraad dat de ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben goed kan worden uitgevoerd. Dat kan gaan over hulp aan mensen die geen baan hebben, te maken hebben het schulden of extra steun nodig hebben op een ander gebied. De gemeenteraad besluit dus over zaken waar u als inwoner direct mee te maken heeft. Ik nodig u van harte uit gebruik te maken van uw stemrecht. De komende weken zijn er genoeg mogelijkheden om te zien welke partij het best bij uw mening en wensen past.’

‘De Corona-maatregelen zijn versoepeld en dus kan ik als burgemeester, net als iedereen, weer meer de stad in om mensen te ontmoeten. Afgelopen zondag mocht ik op bezoek bij een inwoonster die de mooie leeftijd van 100 jaar mocht bereiken. Ik heb haar van harte gefeliciteerd, helaas nog zonder hand geven en met afstand houden. De basismaatregelen blijven van belang om elkaar te beschermen. Maar ondanks dat, was ik blij dat dit weer kon. Het was lang geleden dat ik een 100- jarige kon feliciteren.’

Burgemeester Frans Backhuijs

Van de redactie: All programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 kunt u hier lezen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk