College stelt wijzigingen van delegatie- en mandaatbesluiten vas

Het college heeft een actualisering van de delegatie- en mandaatbesluiten vastgesteld. Redenen hiervoor liggen in de verandering van regelgeving -zoals de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur – en veranderingen in de gemeentelijke organisatie.

De veranderingen hebben uitsluitend betrekking op de sector Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk