CDA kritisch over duurzaamheidsontwikkeling Rijnhuizen

Het college van B&W heeft recent bekend gemaakt de initiatieven om een laag temperatuur warmtenet voor de nieuwe wijk Rijnhuizen per direct te stoppen. CDA-raadslid Mart Hack vindt dat vreemd. Daarom heeft hij een aantal kritische vragen over deze gang van zaken aan het college gesteld.

Nog maar in november 2019 is het plan Herijking Nieuw Rijnhuizen inclusief hoge duurzaamheidsambitities door de gemeenteraad vastgesteld. Nauwelijks een half jaar later gooit het college op dit punt de handdoek al weer in de ring”, aldus Hack.

Mart Hack

Het laag temperatuur warmtenet zou een grote bijdrage aan de duurzaamheidsambities voor Rijnhuizen kunnen leveren. Dit is een initiatief waarbij bedrijven als KWR, Eneco, de bouwontwikkelaars in Rijnhuizen, de provincie Utrecht en de gemeente betrokken zijn. Het CDA is teleurgesteld in het feit dat de gemeente zo snel al opgeeft. Volgens Hack zou de gemeente juist de regierol hierin dienen te vervullen. Hij heeft hierover dan ook een aantal kritische vragen aan het college gesteld.

Die vragen zijn gerelateerd m.n. aan de recent in november 2019 door de raad vastgestelde Herijking Mooi Rijnhuizen.

  1. U geeft aan (pag. 3) dat er sprake is van een kip-ei afhankelijkheid. Naar onze mening heeft u voldoende rechtskader om ontwikkelaars, die geen besluit hebben genomen, energie duurzaamheid zoals gewenst in de herijking op te leggen. Is er dan nog steeds sprake van een vollooprisico?
  2. Wat is de horizon van het verdienmodel/business case van Eneco? 
  3. Die horizon zou de projectontwikkelaars (en Eneco), die nu niet beslissen, samen met vermeld rechtskader, wel duidelijkheid/zekerheid geven: geeft dat wel mogelijkheden voor realisatie van het laag temperatuur warmtenet?

4a.  Is door de gemeente verkend of andere netwerkaanbieders geïnteresseerd in deze rol zijn?

4b.  Als dat zo is, op welke gronden zijn deze andere netwerkaanbieders afgevallen?

  1. Is de keuze voor Eneco mede bepaald door het feit dat Eneco reeds exploitant van het stadsverwarmingsnetwerk Utrecht/Nieuwegein is?
  2. Aan welke (extra) regulerende maatregelen denkt u c.q. worden voorbereid om ontwikkelaars tot energie positiviteit in hun bouwprojecten te brengen?
  3. Welke rol speelt de provincie Utrecht bij dit initiatief?
  4. Heeft u verkend of de provincie Utrecht bereid is een zekere garantie af te geven voor het kunnen continueren van dit initiatief?
  5. Zou dit initiatief wellicht ook een rol bij de verduurzaming van het totale plangebied City kunnen spelen?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!