Borderline Stoornis: Steun en advies voor partners.

Op 8 juli start Altrecht een ondersteuningsgroep voor mensen die een partner hebben met een Borderlinestoornis. De groep is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan handreikingen voor het omgaan met het gedrag van hun partner. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn het stellen en vasthouden van grenzen, het vasthouden van eigen bezigheden en het communiceren. De groep start op 8 juli en wordt gehouden aan de Nieuwe Houtenseweg 2 te Utrecht. De kosten bedragen €12,00. Er kunnen maximaal 8 personen deelnemen. U kunt u tot 18 mei aanmelden, u wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Meer weten? bel dan met de afdeling Preventie van Altrecht:

tel. 030- 699 91 50

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk