Boomfeestdag ook in Nieuwegein

Voor de feestelijke viering van de jaarlijkse provinciale Boomfeestdag helpen Nieuwegeinse schoolkinderen Staatsbosbeheer met de aanplant van nieuwe bomen in het IJsselbos. Op woensdag 20 maart gaan 145 kinderen van groep 7 en 8 van vier Nieuwegeinse basisscholen bomen planten in het IJsselbos. Deelnemers zijn:

de Klimopschool, de Schakel, de Krullevear en de Meander. Gedeputeerde van de provincie Utrecht, de heer Jan Pieter Lokker, wethouder mevrouw Riet van der Nat en mevrouw Marjolijn van Egmond, regiohoofd van Staatsbosbeheer zullen de kinderen ontvangen en de eerste boom planten.

Daarnaast besteden de kinderen in die week op school aandacht aan de viering van de Boomfeestdag. Daarbij wordt gebruik gemaakt van lesmaterialen die door de Gemeente Nieuwegein beschikbaar zijn gesteld. Zo is er een speciaal themalespakket ‘Bomen kleuren je wereld’ en een lespakket ‘bomenpaspoort maken’ waarmee de kinderen in de omgeving van de school aan de slag kunnen. Het thema van de Boomfeestdag 2002 is ‘Bomen kleuren je wereld’.

De leerlingen hebben met hun klas speciaal voor deze dag een spandoek gemaakt waarop hun ‘droomwens’ ten aanzien van natuur en milieu in Nieuwegein en het IJsselbos te zien is. Deze worden na het planten van de eerste boom ophangen en toegelicht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk