Bloeiend Nieuwegein! van start in Batau Zuid

Het burgerinitiatief ‘Bloeiend Nieuwegein’ van Josien van Harten gaat van start met de groenstrook bij de Margrietschool in Batau Zuid. Binnenkort zal de groenstrook veranderen in een wilde bloemen weide!

Met het initiatief van Josien van Harten wil ‘Bloeiend Nieuwegein’ de biodiversiteit in de buurt verhogen en de jeugd betrekken bij de natuur. Hiermee wordt invulling gegeven aan World Health Organization Sustainability Development Goals: WHO – SDG’s, met name doel 15: herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit. De persoonlijke inspiratie komt van de campagne van Natuurmonumenten ‘Maak plaats voor wilde bloemen.’ Om het tij te keren, riep Natuurmonumenten in 2019 iedereen op plaats te maken voor wilde bloemen. Langs wegen, in tuinen en op het platteland. ‘Waar wilde bloemen zijn, zijn insecten. Waar wilde bloemen zijn, is natuur.’

In Nieuwegein wordt in samenwerking met Groen Doet Goed en de gemeente de eerste bloemenweide op 6 mei realiteit. Deze weide van 500 m2 biedt les materiaal voor de leerlingen, direct naast de Margrietschool Zuid. Welke bloemen groeien er, is er verschil tussen de bloemen in zon en schaduw? De gemeente neemt deze strook op in het onderhoudsprogramma. In deze tijd van maatregelen krijgen twee groepen van de Margrietschool de Doe-kaart ‘bloemen voor de bijen’ aangeboden om thuis de hoogste zonnebloem te laten groeien.

‘Wil jij ook plaats maken voor wilde bloemen bij school of in je buurt, super!’ aldus de initiatiefneemster in Nieuwegein. Neem contact met Josien van Harten via het e-mail adres: josien@bloeiendnieuwegein.nl voor meer informatie.

Bloeiend Nieuwegein wordt mede mogelijk door subsidie van Groen aan de buurt voor de uitvoering, de educatieve bijdrage is van Groen doet Goed, een samenwerking van de gemeente Nieuwegein en provincie Utrecht en bijdrage van het wijknetwerk, met advies van het KNHM Foundation.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk