Bibliotheek sluit zijn filiaal in Nieuwegein Zuid

Per 1 januari 2011 zal de bibliotheek in Nieuwegein zijn filiaal in Nieuwegein Zuid sluiten. De Christen Unie en de SGP willen duidelijkheid hierover en stelt vragen in een brief ex art. 42 aan het college van B & W.
Enige jaren geleden is het filiaal in Nieuwegein Noord al gesloten, na de brand in De Baten. Ook voor dit filiaal is geen vervangende huisvesting gevonden. Mevrouw Schiltkamp-van Dixhoorn van de Christen Unie/SGP: “In het besproken beleidskader van de bibliotheek uit 2009 wordt duidelijk uitgesproken dat er gestreefd wordt naar één hoofdvestiging en twee (of meer) steunpunten. Zoals het er nu naar uitziet, verdwijnen beide steunpunten en houden wij maar één vestiging over. Naar aanleiding van vragen die ons door bezorgde inwoners zijn gesteld over de huisvesting van de bibliotheek, willen wij opheldering hierover en vragen wij ons af of de steunpunten wel terugkomen.”De bibliotheek in Nieuwegein denkt momenteel na over alternatieven. Hierbij kan gedacht worden aan afhaalpunten etc. Begin november zal zij hierover meer duidelijkheid geven aan de leden. 

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk