Bewoners in de wijk Blokhoeve krijgen binnenkort een tijdelijke Aldi

Het college van B&W heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat in het tweede deel van dit jaar een tijdelijke Aldi zal worden gebouwd in de wijk Blokhoeve. Deze tijdelijke Aldi zal worden gerealiseerd op het braakliggend terrein aan de oostzijde van de grote parkeerplaats aan de Blokhoeve in de binnenbocht van de Middelhoeve. Dit terrein wordt nu gebruikt voor zandopslag en stalling van bouwmaterieel. Deze tijdelijke supermarkt zal blijven staan tot medio 2026. Verwacht wordt dat dan de nieuwe suopermarkt klaar is in Blokhoeve Blok West.

De locatie van de tijdelijke Aldi in Blokhoeve

In december 2021 is voor de herontwikkeling van het plandeel Blokhoeve Blok West met de ontwikkelende partijen een raamovereenkomst gesloten. In deze planontwikkeling is inbegrepen de realisatie van een nieuw klimcentrum, fitness, Aldi-supermarkt, sociale- en vrije sectorwoningbouw.

Op dit moment wordt voor Blokhoeve Blok West de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Naar verwachting kan na de zomer het ontwerpbestemmingsplan met ontwerpvergunningen ter inzage worden gelegd en kan de vaststelling door de raad in het 1e kwartaal van 2023 plaatsvinden. Onder voorbehoud van beroep zal daarna het bouwproces starten.

De daadwerkelijke realisatie van een definitieve Aldi laat derhalve nog enige tijd op zich wachten. De realisatie van de definitieve Aldi zit aan het einde van het bouwproces omdat de bestaande klimhal pas kan worden gesloopt nadat deze de nieuwe (nog te bouwen) locatie heeft betrokken. Het kan dus nog wel even duren voordat de definitieve Aldi gereed is, dit zal naar verwachting niet eerder dan in 2026 zijn. Om die reden heeft de Aldi gevraagd of het mogelijk is om in de tussentijd een tijdelijke Aldi te realiseren op het braakliggend terrein aan de oostzijde van de grote parkeerplaats aan de Blokhoeve.

Vanwege de bestaande behoefte aan een supermarkt in of nabij de nieuwe woonwijk Blokhoeve heeft het college van B&W besloten medewerking te verlenen aan een noodoplossing om de inwoners van de wijk hun boodschappen te kunnen laten doen in Blokhoeve.

Voor een termijn van maximaal 5 jaar (of zoveel korter indien de nieuwe Aldi eerder gereed is) zal dit terrein worden verhuurd aan de Aldi. De Aldi zal hierop een tijdelijke supermarkt met eigen parkeerterrein realiseren. Het vergunningstraject start op korte termijn, en in het tweede deel van 2022 zal realisatie plaatsvinden.

Extra informatie woningbouw in Blokhoeve
De wijk Blokhoeve in Nieuwegein is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een groene wijk waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De wijk met circa 1700 nieuwe woningen ligt in het noorden van Nieuwegein, dichtbij de A12 en de A27, waardoor het gebied goed bereikbaar is. De ontwikkeling van de wijk gaat de laatste fase in.

Plan HoeveRijk (Blokhoeve Blok West)
Aan de zuidzijde wordt het plan HoeveRijk (Blok West) als woon-werk locatie ontwikkeld. Het plan bestaat uit verschillende type woningen (stadswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, appartementen en studio’s) voor een brede doelgroep in een parkachtige omgeving. Het groen en water worden het bindmiddel. Een herkenbare woonwijk met een geheel eigen identiteit en een fijn open woonklimaat. Naast woningbouw worden in dit plan een nieuw klim- en bergsportcentrum, een Aldi en een nieuwe sportschool Fit for Free gerealiseerd. Hieronder staat een weergave van de bestaande locatie en daaronder een impressie van de nieuwbouwplannen.

Impressie HoeveRijk

Kaartje

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren